DPC580/2010
ID intern unic:  336306
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 580
din  06.10.2010
pentru aprobarea uniformei militare, a însemnelor
 distinctive şi a regulilor de purtare a acestora
de către militarii din cadrul Armatei Naţionale
şi instituţiilor Ministerului Apărării
Publicat : 15.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 202-205     art Nr : 677
    În temeiul art. 21 din Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru  apărarea Patriei,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. – Se aprobă:
    - Uniforma militară şi însemnele distinctive ale militarilor din cadrul Armatei Naţionale şi instituţiilor Ministerului Apărării (anexa nr. 1);
    - Regulile de purtare şi descrierea uniformei militare şi a însemnelor distinctive ale militarilor din cadrul Armatei Naţionale şi instituţiilor Ministerului Apărării (anexa nr. 2);
    - Modelele uniformelor de gală, de paradă, de serviciu şi de instrucţie ale militarilor din cadrul Armatei Naţionale şi instituţiilor Ministerului Apărării (anexa nr. 3).
    Art. 2. – Guvernul, în termen de şase luni, va stabili normele de echipament pentru militarii din cadrul Armatei Naţionale şi instituţiilor Ministerului Apărării.
    Art. 3. – Trecerea la noua uniformă militară se va efectua după epuizarea stocurilor existente de uniforme militare.
    Art. 4. – Portul uniformei militare şi a însemnelor distinctive, aprobate prin prezentul decret, se interzice altor persoane decît militarilor din cadrul Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi instituţiilor Ministerului Apărării.
    Art. 5. – Ministerul Apărării:
    - va dispune măsurile necesare pentru implementarea prevederilor prezentului decret;
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentului decret;
    - va aproba, de comun acord cu Comisia Naţională de Heraldică, emblemele genurilor de arme şi serviciilor, ecusoanele unităţilor militare din cadrul Armatei Naţionale şi instituţiilor Ministerului Apărării, insignele de piept, de petliţă şi epolet, precum şi alte însemne distinctive şi uniformistice necesare.
    Art. 6 – Se abrogă Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2254-III din 4 martie 2005 privind aprobarea uniformei militare şi a însemnelor distinctive ale militarilor Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi a Regulilor de purtare a uniformei militare de către militarii Forţelor Armate ale Republicii Moldova în partea ce ţine de uniforma militară şi însemnele distinctive ale militarilor Armatei Naţionale.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                           Mihai GHIMPU

    Nr. 580-V. Chişinău, 6 octombrie 2010.

  Anexa nr. 1
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 580-V din 6 octombrie 2010
UNIFORMA MILITARĂ ŞI ÎNSEMNELE
 DISTINCTIVE ALE MILITARILOR

DIN CADRUL ARMATEI NAŢIONALE ŞI
 INSTITUŢIILOR MINISTERULUI APĂRĂRII

SECŢIUNEA 1
PRINCIPII GENERALE
    1. Uniforma militară este un ansamblu unificat de îmbrăcăminte, încălţăminte militară, însemne distinctive şi alte accesorii destinate pentru purtare de către militari.
    2. Caracteristicile esenţiale ale aspectului exterior al uniformei militare sînt:
    1) construcţia şi culoarea uniformei militare;
    2) diferite elemente decorative cu nuanţe de culori stabilite;
    3) furnitura şi epoleţii conform modelelor stabilite.
    3. Epoleţii reprezintă un element special al uniformei militare, fiind destinat pentru diferenţierea gradului militar.
    4. Militarii poartă epoleţi de trei tipuri: în formă de pară cu franjuri, în formă dreptunghiulară de tip husă şi dreptunghiulară cu partea de sus trapezoidală.
    5. Pe uniforma militară se plasează distincţii de stat, semne distinctive, insigne şi alte semne heraldice, instituite în modul stabilit.
    6. Caracteristicile esenţiale ale însemnelor distinctive sînt:
    1) combinaţia de culori şi configuraţii;
    2) emblemele oficiale şi elementele heraldice sînt specificate în anexa nr.3.
SECŢIUNEA A 2-A
UNIFORMA MILITARĂ A MILITARILOR
DIN CADRUL ARMATEI NAŢIONALE
ŞI INSTITUŢIILOR MINISTERULUI APĂRĂRII
    7. Pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme:
    1) căciulă de astrahan de culoare brumărie;
    2) chipiu din semilînă de culoare gri-deschis;
    3) chipiu din semilînă de culoare verde-închis;
    4) chipiu de gală din ţesătură de semilînă de culoare albastru-închis;
    5) beretă de fetru;
    6) chipiu, panamă din ţesătură combinată cu desen camuflat tip pădure/pustiu;
    7) capelă de iarnă din ţesătură impermeabilă cu desen camuflat;
    8)  guler detaşabil de astrahan de culoare brumărie;
    9)  palton din piele naturală/artificială de culoare neagră;
    10) palton din postav de culoare verde-închis;
    11) scurtă călduroasă din ţesătură combinată de culoare verde-închis;
    12) scurtă călduroasă din ţesătură combinată cu desen camuflat;
    13) pardesiu din ţesătură combinată de culoare verde-închis;
    14) sacou de gală din semilînă de culoare albastru-închis;
    15) veston din semilînă de culoare gri-deschis;
    16) veston din ţesătură de semilînă de culoare verde-închis;
    17) giacă din semilînă de culoare verde-închis;
    18) pulover tricotat din semilînă de culoare verde-închis;
    19) tunică din ţesătură combinată cu desen camuflat;
    20) tunică sport;
    21) cămaşă din ţesătură combinată de culoare albă;
    22) cămaşă din ţesătură combinată de culoare albă cu mîneci scurte;
    23) cămaşă din ţesătură combinată de culoare gri-deschis;
    24) cămaşă din ţesătură combinată de culoare gri-deschis cu mîneci scurte;
    25) tricou din bumbac cu desen camuflat;
    26) tricou sport;
    27) cravată din ţesătură combinată de culoare gri;
    28) cravată din ţesătură combinată de culoare neagră;
    29) pantaloni de gală din ţesătură de semilînă de culoare gri-închis;
    30) pantaloni din semilînă de culoare gri-deschis;
    31) pantaloni din semilînă de culoare albastru-închis;
    32) pantaloni din semilînă de culoare verde-închis;
    33) pantaloni sport;
    34) şort sport;
    35) pantaloni din ţesătură combinată cu desen camuflat;
    36) fular tricotat din semilînă de culoare albă;
    37) fular tricotat din semilînă de culoare verde-deschis;
    38) mănuşi cusute din tricot de bumbac de culoare albă;
    39) mănuşi din piele naturală de culoare neagră;
    40) pantofi din piele naturală de culoare gri;
    41) pantofi din piele naturală de culoare neagră;
    42) cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră;
    43) bocanci din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalţi (vară);
    44) bocanci din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalţi (iarnă);
    45) bocanci din piele naturală cu carîmbi înalţi pentru pustiu;
    46) ghete sport.
    8. Pentru corpul de ofiţeri cu grade superioare şi inferioare, efectivul de subofiţeri, sergenţi şi soldaţi care îndeplinesc serviciul militar prin contract:
    1) căciulă de astrahan de culoare brumărie (pentru gradul colonel);
    2) căciulă din blană de ovine de culoare brumărie;
    3) chipiu de gală din semilînă de culoare albastru-închis;
    4) chipiu din semilînă de culoare verde-închis;
    5) bonetă din semilînă de culoare albastru-închis (pentru efectivul Forţelor Aeriene);
    6) beretă de fetru;
    7) chipiu, panamă din ţesătură combinată cu desen camuflat tip pădure/pustiu;
    8) capelă de iarnă din ţesătură impermeabilă cu desen camuflat;
    9) guler detaşabil de astrahan de culoare brumărie (pentru gradul colonel);
    10) fes tricotat de culoare neagră;
    11) scurtă călduroasă din ţesătură combinată de culoare verde-închis;
    12) palton din postav de culoare verde-închis;
    13) scurtă călduroasă din ţesătură combinată cu desen camuflat;
    14) pardesiu din ţesătură combinată de culoare verde-închis;
    15) sacou de gală din semilînă de culoare albastru-închis (pentru corpul de ofiţeri);
    16) veston din semilînă de culoare verde-închis;
    17) giacă din semilînă de culoare verde-închis;
    18) pulover tricotat din semilînă de culoare verde-închis;
    19) tunică din ţesătură combinată cu desen camuflat;
    20) tunică sport;
    21) cămaşă din ţesătură combinată de culoare albă;
    22) cămaşă din ţesătură combinată de culoare albă cu mîneci scurte;
    23) cămaşă din ţesătură combinată de culoare gri-deschis;
    24) cămaşă din ţesătură combinată de culoare gri-deschis cu mîneci scurte;
    25) tricou din bumbac cu desen camuflat;
    26) tricou sport;
    27) cravată din ţesătură combinată de culoare neagră;
    28) pantaloni din semilînă de culoare verde-închis;
    29) pantaloni de gală din semilînă de culoarea gri-închis (pentru corpul de ofiţeri);
    30) pantaloni din ţesătură combinată cu desen camuflat;
    31) pantaloni sport;
    32) şort sport;
    33) fular tricotat din semilînă de culoare albă;
    34) fular tricotat din semilînă de culoare verde-deschis;
    35) mănuşi cusute din tricot de bumbac de culoare albă;
    36) mănuşi din piele naturală de culoare neagră;
    37) pantofi din piele naturală de culoare neagră;
    38) cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră;
    39) bocanci din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalţi (vară);
    40) bocanci din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalţi (iarnă);
    41) bocanci din piele naturală cu carîmbi înalţi pentru pustiu;
    42) ghete sport.
    9. Pentru femeile–militari:
    1) căciulă de astrahan de culoare brumărie (pentru gradul colonel);
    2) căciulă din blană de ovine de culoare brumărie;
    3) pălărie de gală din semilînă de culoare gri-închis;
    4) pălărie din semilînă de culoare verde-închis;
    5) beretă de fetru;
    6) fes tricotat de culoare neagră;
    7) chipiu, panamă din ţesătură combinată cu desen camuflat tip pădure/pustiu;
    8) capelă de iarnă din ţesătură impermeabilă cu desen camuflat;
    9) guler detaşabil de astrahan de culoare brumărie (pentru gradul colonel);
    10) scurtă călduroasă din ţesătură combinată de culoare verde-închis;
    11) palton din postav de culoare verde-închis;
    12) scurtă călduroasă din ţesătură combinată cu desen camuflat;
    13) pardesiu din ţesătură combinată de culoare verde-închis;
    14) jachetă de gală din semilînă de culoare gri-închis (pentru corpul de ofiţeri);
    15) veston din semilînă de culoare verde-închis;
    16) giacă din semilînă de culoare verde-închis;
    17) pulover tricotat din semilînă de culoare verde-închis;
    18) tunică din ţesătură combinată cu desen camuflat;
    19) tunică sport;
    20) cămaşă din ţesătură combinată de culoare albă;
    21) cămaşă din ţesătură combinată de culoare albă cu mîneci scurte;
    22) cămaşă din ţesătură combinată de culoare gri-deschis;
    23) cămaşă din ţesătură combinată de culoare gri-deschis cu mîneci scurte;
    24) papion din ţesătură combinată de culoare neagră;
    25) tricou din bumbac cu desen camuflat;
    26) tricou sport;
    27) fustă din semilînă de culoare verde-închis;
    28) fustă de gală din semilînă de culoare albastru-închis (pentru corpul de ofiţeri);
    29) pantaloni din semilînă de culoare verde-închis;
    30) pantaloni din ţesătură combinată cu desen camuflat;
    31) pantaloni sport;
    32) şort sport;
    33) fular tricotat din semilînă de culoare albă;
    34) fular tricotat din semilînă de culoare verde-deschis;
    35) mănuşi cusute din tricot de bumbac de culoare albă;
    36) mănuşi din piele naturală de culoare neagră;
    37) pantofi din piele naturală de culoare neagră;
    38) cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră;
    39) bocanci din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalţi (vară);
    40) bocanci din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalţi (iarnă);
    41) bocanci din piele naturală cu carîmbi înalţi pentru pustiu;
    42) ghete sport.
    10. Pentru militarii care îndeplinesc serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus, studenţii instituţiilor de învăţămînt militar:
    1) căciulă din blană artificială de culoare brumărie (pentru studenţi);
    2)  chipiu de gală din semilînă de culoare albastru-închis (pentru studenţi);
    3) beretă de fetru;
    4) chipiu din ţesătură combinată cu desen camuflat;
    5) capelă de iarnă din ţesătură impermeabilă cu desen camuflat;
    6) fes tricotat de culoare neagră;
    7) scurtă călduroasă din ţesătură combinată cu desen camuflat;
    8) sacou de gală din semilînă de culoare albastru-închis (pentru studenţi);
    9)  veston din semilînă de culoare verde-închis (pentru studenţi);
    10) giacă din semilînă de culoare verde-închis (pentru studenţi);
    11) tunică din ţesătură combinată cu desen camuflat;
    12) tunică sport;
    13) cămaşă din ţesătură combinată de culoare albă (pentru studenţi);
    14) cămaşă din ţesătură combinată de culoare gri-deschis (pentru studenţi);
    15) cămaşă din ţesătură combinată de culoare gri-deschis cu mîneci scurte (pentru studenţi);
    16) tricou din bumbac cu desen camuflat;
    17) tricou sport;
    18) cravată din ţesătură combinată de culoare neagră (pentru studenţi);
    19) pantaloni de gală din semilînă de culoarea gri-închis (pentru studenţi);
    20) pantaloni din semilînă de culoare verde-închis (pentru studenţi);
    21) pantaloni din ţesătură combinată cu desen camuflat;
    22) pantaloni sport;
    23) şort sport;
    24) fular tricotat din semilînă de culoare verde-deschis (pentru studenţi);
    25) mănuşi cusute din tricot de bumbac de culoare neagră;
    26) pantofi din piele naturală de culoare neagră (pentru studenţi);
    27) bocanci din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalţi;
    28) ghete sport.
    11. Pentru militarii Companiei Gărzii de Onoare şi Orchestrei Prezidenţiale a Republicii Moldova:
    1) căciulă de astrahan de culoare brumărie;
    2) chipiu de gală din semilînă de culoare albastru-închis;
    3) chipiu de postav de culoare gri;
    4) chipiu din semilînă de culoare verde-închis;
    5) scurtă călduroasă din ţesătură combinată de culoare verde-închis;
    6) veston din postav de culoare gri (varianta de iarnă);
    7) sacou de gală din semilînă de culoare albastru-închis;
    8) veston din semilînă de culoare albă (varianta de vară);
    9) veston din semilînă de culoare verde-închis;
    10) pelerină de postav de culoare gri (varianta de iarnă);
    11) pelerină din semilînă de culoare albă (varianta de vară);
    12) pantaloni de postav de culoare gri (varianta de iarnă);
    13) pantaloni de gală din semilînă de culoare gri-închis;
    14) pantaloni din semilînă de culoare albă (varianta de vară);
    15) pantaloni din semilînă de culoare verde-închis;
    16) cămaşă din ţesătură combinată de culoare albă;
    17) cravată din ţesătură combinată de culoare neagră;
    18) fular tricotat din semilînă de culoare albă;
    19) mănuşi cusute din tricot de bumbac de culoare albă;
    20) mănuşi tricotate din semilînă de culoare albă;
    21) cordon de mătase artificială de culoare aurie;
    22) cizme din piele naturală (iuft) de culoare neagră;
    23) bocanci din piele naturală de culoare neagră cu carîmb înalt.
SECŢIUNEA A 3-A
ÎNSEMNELE DISTINCTIVE ALE MILITARILOR
ARMATEI NAŢIONALE ŞI INSTITUŢIILOR
MINISTERULUI APĂRĂRII
    12. Însemnele distinctive:
    1) cocardă;
    2) epoleţi;
    3) insigne de petliţă şi epolet;
    4) ecusoane pe mînecă;
    5) stele pe epoleţi;
    6) galoane;
    7) nasturi pentru uniformă;
    8) insignele purtate pe piept şi alte însemne faleristice ale militarilor din cadrul Armatei Naţionale şi instituţiilor Ministerului Apărării al Republicii Moldova.
                   Anexa nr. 2
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 580-V din 6 octombrie 2010
REGULILE DE PURTARE ŞI DESCRIEREA UNIFORMEI
MILITARE ŞI A ÎNSEMNELOR DISTINCTIVE
ALE MILITARILOR
 DIN CADRUL ARMATEI NAŢIONALE ŞI INSTITUŢIILOR

MINISTERULUI APĂRĂRII
CAPITOLUL I
REGULILE DE PURTARE A UNIFORMEI MILITARE
SECŢIUNEA 1
PRINCIPII GENERALE
    1. Militarii sînt obligaţi să cunoască regulile privind portul uniformelor militare, să deţină toate uniformele militare în complet şi să le poarte regulamentar în situaţiile în care acestea sînt folosite: la ceremonii, în oraş, la serviciu, la instrucţie şi la activităţi administrative.
    Purtarea unor uniforme militare sau articole de echipament, altele decît cele descrise în prezentele reguli, constituie o încălcare a ordinii şi disciplinei militare şi se sancţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    2. Se stabilesc următoarele uniforme militare:
    1) uniforma militară de gală;
    2) uniforma militară de paradă;
    3) uniforma militară de serviciu;
    4) uniforma militară de instrucţie,
    5) uniforma militară de sport.
    Fiecare uniformă are două variante: de vară şi de iarnă (cu excepţia celei de gală).
    3. Ocaziile în care se poartă uniformele militare:
    Uniforma militară de gală se poartă în cadrul activităţilor festive, cum ar fi: ceremonii, spectacole, reuniuni organizate, cununii religioase, adunări ordonate la nivelul ministerului şi Ziua Armatei Naţionale.
    Militarii pentru care nu este prevăzută uniforma militară de gală poartă cu asemenea ocazii uniforma militară de paradă, cu precizarea de către comandanţii/şefii unităţilor/instituţiilor militare a accesoriilor şi însemnelor distinctive.
    Uniforma militară de paradă se poartă în timpul participării la parade, la înmînarea drapelului şi a ordinelor marilor unităţi şi unităţilor militare, la depunerea jurămîntului militar, în zilele sărbătorilor anuale ale unităţii militare, la înmînarea distincţiilor de stat, la acordarea gradului militar, în zilele sărbătorilor naţionale şi de Ziua Armatei Naţionale, la şedinţele solemne şi la recepţiile oficiale, la depunerea coroanelor la monumentele şi mormintele eroilor.
    Se permite purtarea ţinutei de paradă în zilele de odihnă şi în timpul liber.
    Uniforma militară de serviciu se poartă în timpul activităţilor ce se desfăşoară în cadrul unităţilor militare, studiilor în instituţiile de învaţămînt militar, consfătuirilor şi adunărilor de serviciu, precum şi în timpul liber.
    Uniforma militară de instrucţie se poartă în timpul executării serviciului de zi şi alarmă, şedinţelor de instruire, şedinţelor în centrele de instrucţie şi aplicaţii. Uniforma de instrucţie se poartă şi în alte cazuri, la indicaţiile comandantului/şefului.
    Uniforma militară de sport se poartă în timpul şedinţelor de pregătire fizică şi sport, gimnasticii, sărbătorilor sportive şi competiţiilor.
    4. Militarii din Compania Gărzii de Onoare şi Orchestra Prezidenţială a Republicii Moldova poartă uniformă de paradă şi specială în cadrul activităţilor specifice de protocol.
    5. Uniforma pentru activităţi concrete (revistă de front, formaţie, consfătuire etc.) se stabileşte de către comandanţii (şefii) care desfăşoară activitatea, luîndu-se în considerare caracterul şi condiţiile de executare a misiunilor.
    Uniforma pentru serviciul de patrulare, serviciul la punctele de control, precum şi pentru militarii de serviciu în blocurile Ministerului Apărării, Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, statelor majore ale marilor unităţi, ale unităţilor militare, în instituţiile militare şi în instituţiile de învăţămînt militar este stabilită de şefii instituţiilor (garnizoanelor).
    Modalitatea de purtare a uniformei în timpul serviciului de gardă este stabilită în Regulamentul serviciului de garnizoană şi serviciului de gardă al Forţelor Armate ale Republicii Moldova.
    6. Trecerea de la o uniformă militară la alta se face în funcţie de condiţiile climaterice, prin directive (dispoziţii) ale ministrului apărării.
    7. Militarilor care îndeplinesc serviciul militar prin contract li se permite să poarte haine civile în timpul serviciului doar la indicaţii speciale.
    8. Îmbrăcămintea specială şi echipamentul pentru personalul navigant şi tehnic se poartă la aplicaţii, la exerciţii cu tehnică de luptă şi în timpul executării diverselor lucrări în garaje, parcuri, ateliere, pe aerodromuri, în laboratoare, în instituţii curative şi în depozite.
    Îmbrăcămintea de lucru se poartă în timpul executării lucrărilor de gospodărie şi de construcţie, precum şi în timpul deservirii tehnicii şi a armamentului.
    Se permite purtarea îmbrăcămintei sportive în sălile şi pe terenurile sportive, în timpul desfăşurării şedinţelor şi competiţiilor sportive.
    Modalitatea şi timpul purtării îmbrăcămintei speciale, a echipamentului pentru personalul navigant şi tehnic, a îmbrăcămintei de lucru şi sportive, precum şi a mijloacelor individuale de protecţie antiglonţ se stabilesc de către comandantul unităţii militare, şeful instituţiei.
    Se permite purtarea uniformei de sport în timpul petrecerii gimnasticii de dimineaţă, şedinţelor de pregătire fizică şi sport, în timpul sărbătorilor sportive şi competiţiilor.
    9. Мilitarilor li se interzice:
    1) să efectueze modificări în croiala articolelor de echipament;
    2) portul articolelor de alte culori şi modele decît cele descrise în prezentele reguli;
    3) portul obiectelor de uniformă militară împreună cu obiecte de îmbrăcăminte civilă;
    4) purtarea unor articole de echipament, de talii, grosimi şi numere necorespunzătoare mărimilor antropometrice ale militarilor.
SECŢIUNEA A 2-A
PORTUL ŞI COMPONENTELE
 UNIFORMELOR MILITARE
Uniforma militară de gală
    10. Uniforma militară de gală este comună ofiţerilor din Forţele Terestre şi celor din Forţele Aeriene, deosebindu-se doar culoarea epoleţilor, gulerului şi paspoalului (albastru – pentru Forţele Aeriene, roşu – pentru Forţele Terestre).
 Nr. crt.
 
Denumirea articolelor
Categoria de militari
 
bărbaţi
 
femei
1.
Chipiu de gală
X
 
2.
Pălărie de gală
 
X
3.
Sacou albastru-închis
X
 
4.
Jachetă gri-închis
 
X
5.
Pantaloni gri-închis
X
 
6.
Fustă albastru-închis
 
X
7.
Pantofi de culoare neagră
X
X

    Uniforma militară de gală se suplimentează, la ordin, cu centură de ceremonie şi eghileţi. Modelele uniformelor militare de gală sînt prevăzute în anexa nr.3.
Uniforma militară de paradă
     11. În funcţie de anotimp, se pot constitui următoarele uniforme militare de paradă:
    Uniforma militară de paradă – de iarnă:

 Nr. crt.

 
 
Denumirea articolelor
Categoria de militari
 
Ofiţerii cu grade supreme
Militarii - bărbaţi

Militarii - femei

Studenţii
instituţiilor
de învăţămînt militar

Militarii din Compania Gărzii de Onoare şi Orchestra Prezidenţială

1.          

Căciulă de astrahan de culoare brumărie

X
 
 
 
X

2.          

Căciulă din blană de ovine de culoare brumărie

 
X
X
 
 

3.          

Căciulă din blană artificială de culoare brumărie

 
 
 
X
 

4.          

Guler detaşabil de astrahan de culoare brumărie

X
 
 
 
 

5.          

Palton din piele naturală/artificială de culoare neagră

X
 
 
 
 

6.          

Scurtă călduroasă din ţesătură combinată de culoare verde-închis

X
X
X
X
X

7.          

Palton din postav de culoare verde-închis

X
X
X
 
 

8.          

Pardesiu din ţesătură combinată de culoare verde-închis

X
X
X
 
 

9.          

Pelerină de postav de culoare gri

 
 
 
 
X
10.      

Veston din semilînă de culoare gri-deschis

X
 
 
 
 
11.      

Veston din semilînă de culoare verde-închis

X
X
X
X
X
12.      

Veston de postav de culoare gri

 
 
 
 
X
13.      
Cămaşă din ţesătură combinată de culoare albă
X
X
X
X
X
14.      
Cravată din ţesătură combinată de culoare gri
X
 
 
 
 
15.      
Cravată din ţesătură combinată de culoare neagră
X
X
 
X
X
16.      

Papion din ţesătură combinată de culoare neagră

 
 
X
 
 
17.      

Pantaloni de postav de culoare gri

 
 
 
 
X
18.      

Pantaloni din semilînă de culoare gri-deschis

X
 
 
 
 
19.      

Pantaloni din semilînă de culoare verde-închis

X
X
 
X
X
20.      

Fustă din semilînă de culoare verde-închis

 
 
X
 
 
21.      

Fular tricotat din semilînă de culoare albă

X
X
X
X
X
22.      

Mănuşi cusute din tricot de bumbac de culoare albă

X
X
X
X
X
23.      

Mănuşi din piele naturală de culoare neagră

X
X
X
 
 
24.      

Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră

X
X
X
X
X
25.      

Cizme din piele (iuft) de culoare neagră

 
 
 
 
X
26.      

Bocanci din piele de culoare neagră cu carîmb înalt

 
 
 
 
X
27.      

Cordon din mătase artificială de culoare aurie

 
 
 
 
X
28.      
Eghilet de culoare aurie
 
 
 
 
X

    Uniforma militară de paradă – de vară:

 Nr. crt.

 
 
Denumirea articolelor
Categoria de militari
 
Ofiţerii cu grade supreme
Militarii - bărbaţi

Militarii - femei

Studenţii
instituţiilor
de învăţămînt militar

Militarii din Compania Gărzii de Onoare şi Orchestra Prezidenţială

1.    

Chipiu din semilînă de culoare gri-deschis

X
 
 
 
 

2.    

Chipiu din semilînă de culoare verde-închis

X
X
 
 
X

3.    

Chipiu de postav de culoare

gri
 
 
 
 
X

4.    

Pălărie din semilînă de culoare verde-închis

 
 
X
 
 

5.    

Beretă de fetru
X
X
X
X
 

6.    

Pelerină din semilînă de culoare albă

 
 
 
 
X

7.    

Veston din semilînă de culoare gri-deschis

X
 
 
 
 

8.    

Veston din semilînă de culoare verde-închis

X
X
X
X
X

9.    

Veston din semilînă de culoare albă

 
 
 
 
X

10.      

Cămaşă din ţesătură combinată de culoare albă

X
X
X
X
X

11.      

Cămaşă din ţesătură combinată de culoare albă cu mîneci scurte

X
X
X
 
 

12.      

Cravată din ţesătură combinată de culoare gri

X
 
 
 
 

13.      

Cravată din ţesătură combinată de culoare neagră

X
X
 
X
X

14.      

Papion din ţesătură combinată de culoare neagră

 
 
X
 
 

15.      

Pantaloni din semilînă de culoare gri-deschis

X
 
 
 
 

16.      

Pantaloni din semilînă de culoare albă

 
 
 
 
X

17.      

Pantaloni din semilînă de culoare verde-închis

X
X
 
X
X

18.      

Fustă din semilînă de culoare verde-închis

 
 
X
 
 

19.      

Mănuşi cusute din tricot de bumbac de culoare albă

X
X
X
X
X

20.      

Pantofi din piele naturală de culoare gri

X
 
 
 
 

21.      

Pantofi din piele naturală de culoare neagră

X
X
X
X
 

22.      

Cizme din piele de culoare neagră

 
 
 
 
X

23.      

Bocanci din piele de culoare neagră cu carîmb înalt

 
 
 
 
X

24.      

Centură de culoare aurie

 
 
 
 
X

25.      

Eghilet de culoare aurie

 
 
 
 
X

    Cămaşa se poartă facultativ, cu mînecă lungă sau scurtă. Modelele uniformelor militare de paradă sînt prevăzute în anexa nr.3.
Uniforma militară de serviciu
    12. Uniforma militară de serviciu se poartă cu cămaşă de serviciu (de culoare gri-deschis). În funcţie de anotimp, se pot constitui următoarele uniforme militare de serviciu:
    Uniforma militară de serviciu – de iarnă:
 Nr. crt.
 
Denumirea articolelor
Categoria de militari
 
Ofiţerii cu
grade
 supreme

Militarii - bărbaţi

Militarii - femei

Studenţii
militari

1.            

Căciulă de astrahan de culoare brumărie

X
 
 
 

2.            

Căciulă din blană de ovine de culoare brumărie

 
X
X
 

3.            

Căciulă din blană artificială de culoare brumărie

 
 
 
X

4.            

Guler detaşabil de astrahan de culoare brumărie

X
 
 
 

5.            

Palton din piele naturală/artificială de culoare neagră

X
 
 
 

6.            

Scurtă călduroasă din ţesătură combinată de culoare verde-închis

X
X
X
X

7.            

Palton din postav de culoare verde-închis

X
X
X
 

8.            

Pardesiu din ţesătură combinată de culoare verde-închis

X
X
X
 

9.            

Giacă din semilînă de culoare verde-închis

X
X
X
X
10.        

Pulover tricotat din semilînă de culoare verde-închis

X
X
X
X
11.        
Cămaşă din ţesătură combinată de culoare gri-deschis
X
X
X
X
12.        
Cravată din ţesătură combinată de culoare neagră
X
X
 
X
13.        

Papion din ţesătură combinată de culoare neagră

 
 
X
 
14.        

Pantaloni din semilînă de culoare verde-închis

X
X
X
X
15.        

Fular tricotat din semilînă de culoare verde-deschis

X
X
X
X
16.        

Mănuşi din piele naturală de culoare neagră

X
X
X
X
17.        

Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră

X
X
X
 

    Uniforma militară de serviciu – de vară:
 Nr. crt.
 
Denumirea articolelor
Categoria de militari
 
Ofiţerii cu
grade
 supreme

Militarii - bărbaţi

Militarii - femei

Studenţii
militari

1.            

Chipiu din semilînă de culoare verde-închis

X
X
 
 

2.            

Bonetă din semilînă de culoare albastru-închis (pentru efectivul Forţelor Aeriene)

X
X
X
 

3.            

Beretă de fetru
X
X
X
X

4.            

Giacă din semilînă de culoare verde-închis

X
X
X
X

5.            

Pulover tricotat din semilînă de culoare verde-închis

X
X
X
X

6.            

Cămaşă din ţesătură combinată de culoare gri-deschis
X
X
X
X

7.            

Cămaşă din ţesătură combinată de culoare gri-deschis cu mîneci scurte

X
X
X
X

8.            

Cravată din ţesătură combinată de culoare neagră
X
X
 
X

9.            

Papion din ţesătură combinată de culoare neagră

 
 
X
 
10.        

Pantaloni din semilînă de culoare verde-închis

X
X
X
X
11.        

Pantofi din piele naturală de culoare neagră

X
X
X
X

    Cămaşa se poartă facultativ, cu mînecă lungă sau scurtă. Cămaşa cu mînecă scurtă se poartă fără cravată. Modelele uniformelor militare de serviciu sînt prevăzute în anexa nr.3.
Uniforma militară de instrucţie
    13. În funcţie de anotimp, se pot constitui următoarele uniforme militare de instrucţie:
    Uniforma militară de instrucţie – de iarnă:
Nr. crt.
 
 
Denumirea articolelor
Categoria de militari
 
Ofiţerii cu grade supreme

Militarii- bărbaţi

Militarii-femei

1.             

Capelă de iarnă din ţesătură impermeabilă cu desen camuflat tip pădure/pustiu

X
X
X

2.             

Fes tricotat de culoare neagră

 
X
X

3.             

Scurtă călduroasă din ţesătură combinată cu desen camuflat tip pădure/pustiu

X
X
X

4.             

Tunică din ţesătură combinată cu desen camuflat tip pădure/pustiu

X
X
X

5.             

Tricou din bumbac cu desen camuflat tip pădure/pustiu
X
X
X

6.             

Pantaloni din ţesătură combinată cu desen camuflat tip pădure/pustiu

X
X
X

7.             

Mănuşi din piele naturală de culoare neagră

X
X
X

8.             

Bocanci din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalţi (iarnă)

X
X
X

    Uniforma militară de instrucţie – de vară:
Nr. crt.
 
 
Denumirea articolelor
Categoria de militari
 
Ofiţerii cu grade supreme

Militarii- bărbaţi

Militarii- femei
1.

Chipiu, panamă din ţesătură combinată cu desen camuflat tip pădure/pustiu

X
X
X
2.

Tunică din ţesătură combinată cu desen camuflat tip pădure/pustiu

X
X
X
3.
Tricou din bumbac cu desen camuflat tip pădure/pustiu
X
X
X
4.

Pantaloni din ţesătură combinată cu desen camuflat tip pădure/pustiu

X
X
X
5.

Bocanci din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalţi (vară)

X
X
X

    Modelele uniformelor militare de instrucţie sînt prevăzute în anexa nr. 3.
    14. Specificaţii
    Pentru efectivul Forţelor Aeriene, ţesătura de bază a uniformei de paradă şi serviciu este de culoare albastru-închis. Se permite purtarea:
    1) chipiului din semilînă de culoare gri-deschis (verde-închis), pălăriei de culoare verde-închis (pentru femeile-militari), bonetei (pentru Forţele Aeriene) în loc de căciulă – la uniforma de paradă (de serviciu), varianta de iarnă, pe timp cald;
    2) beretei în loc de chipiu cu desen camuflat – la uniforma de instrucţie;
    3) chipiului cu desen camuflat în loc de capelă – la uniforma de instrucţie, varianta de iarnă, pe timp cald;
    4) bonetei din ţesătură de semilînă de culoare albastru-închis – la uniforma de instrucţie (pentru efectivul Forţelor Aeriene);
    5) pardesiului sau paltonului din postav de culoare verde-închis – la uniforma de paradă şi serviciu, varianta de vară, precum şi în perioada de primăvară, pînă la trecerea la uniforma de vară şi în perioada de toamnă, după trecerea la uniforma de iarnă;
    6) paltonului din piele naturală/artificială de culoare neagră – la uniforma de serviciu (pentru militarii cu grade supreme);
    7) scurtei călduroase de culoare verde-închis – la uniforma de paradă şi serviciu, varianta de vară pe timp rece;
    8) scurtei călduroase cu desen camuflat – la uniforma de instrucţie, varianta de vară, pe timp rece;
    9) puloverului de culoare verde-închis la uniforma de serviciu, în loc de giacă – la uniforma de serviciu, varianta de vară, pe teritoriul unităţii (instituţiei) militare;
    10) căptuşelii din flis în loc de scurtă camuflată – la ţinuta de instrucţie, varianta de vară, pe teritoriul unităţii (instituţiei) militare (cu excepţia serviciului de zi);
    11) bocancilor cu carîmbi înalţi tip pustiu la uniforma de instrucţie tip pădure/pustiu;
    12) tricoului avînd una din culorile desenului camuflat la uniforma de instrucţie, cu tunică.
SECŢIUNEA A 3-A
PORTUL UNOR OBIECTE DE UNIFORMĂ MILITARĂ
Coifură
    15. Boneta se poartă puţin înclinată spre dreapta, iar căciula, pălăria (pentru femeile-militari), bereta şi chipiul – drepte, astfel încît cozorocul chipiului, pălăriei să fie la nivelul sprîncenelor, marginea inferioară a căciulii, bonetei şi beretei – la o distanţă de 2 cm deasupra sprîncenelor.
    La temperatura de –10°C şi mai joasă se permite purtarea fesului de culoare neagră, a capelei cu desen camuflat, cu clapele lăsate în jos. În formaţie, în cazul deservirii armamentului şi tehnicii militare, desfăşurării lucrărilor de gospodărie, precum şi în alte cazuri, clapele se lasă la indicaţiile comandantului subunităţii.
Îmbrăcăminte şi lenjerie
    16. Paltonul din piele naturală/artificială se încheie la toţi nasturii. Cordonul paltonului trebuie să fie încheiat cu cataramă. Distanţa de la podea pînă la terminaţia paltonului trebuie să fie de 30–32 cm. Se permite ca paltonul să fie purtat fără gulerul de blană.
    17. Scurta călduroasă de culoare verde-închis se poartă încheiată la fermoar şi la toate capsele. Cordonul scurtei trebuie să fie încheiat cu cataramă. Se permite purtarea scurtei cu capsa superioară descheiată, cu marginile piepţilor răsfrînte în formă de revere şi fără gulerul de blană.
    18. Pardesiul de culoare verde-închis se încheie la toţi nasturii. Cordonul trebuie să fie încheiat cu cataramă. Distanţa de la podea pînă la terminaţia pardesiului trebuie să fie de 30-32 cm. Se permite purtarea pardesiului pe mîna stîngă, strîns îngrijit, cu faţa în afară.
    19. Paltonul din postav de culoare verde-închis se încheie la toţi nasturii, în afară de nasturele de sus. Terminaţia paltonului trebuie să fie la nivelul genunchilor. Paltonul bine îngrijit cu faţa spre partea anterioară se permite a fi purtat pe mină stîngă.
    20. Vestonul se poartă încheiat la toţi nasturii.
    21. Giaca se poartă încheiată cu fermoar şi nasturi.
    22. Terminaţia fustei trebuie să fie cu 2-4 cm mai jos de genunchi.
    23. Tunica cu desen camuflat se încheie la toţi nasturii şi se poartă deasupra pantalonilor. Se permite purtarea tunicii cu nasturele superior descheiat şi mînecile răsucite pînă la linia cotului.
    Pantalonii cu desen camuflat se poartă în bocanci cu carîmb înalt. Se permite purtarea pantalonilor deasupra bocancilor. În acest caz, terminaţia pantalonilor trebuie să fie strînsă la distanţa de 15-20 cm de la podea.
    24. Scurta călduroasă cu desen camuflat se încheie la fermoar şi la toate capsele. Se permite purtarea scurtei cu capsa superioară descheiată, cu marginile piepţilor răsfrînte în formă de revere.
    25. Pantalonii uniformelor de gală, paradă şi serviciu trebuie să fie călcaţi la dungă. Călcarea dungilor pe celelalte obiecte de uniformă se interzice.
    26. Cămăşile cu mîneci lungi se încheie la toţi nasturii şi se poartă cu epoleţi şi cravată la veston, giacă şi pulover tricotat. La spate, gulerul cămăşii trebuie să fie la acelaşi nivel cu marginea superioară a gulerului vestonului (giacei) sau să iasă deasupra lui cu cel mult 0,5 cm.
    Se permite purtarea:
    1) cămăşii de culoare albă cu epoleţi şi cravată, fără veston – la ţinuta de paradă, varianta de vară;
    2) cămăşii de culoare gri-deschis cu epoleţi şi cravată fără veston (giacă) – la uniforma de serviciu, varianta de vară.
    Cămaşa cu mîneci scurte se încheie la toţi nasturii (cu excepţia celui de sus) şi se poartă cu epoleţi, fără veston (giacă), pulover tricotat şi cravată – la ţinuta de paradă şi serviciu, varianta de vară, la temperatura aerului de +20°C şi mai mult.
    Cămăşile trebuie să corespundă modelului stabilit, să fie curate, ajustate şi bine călcate.
    27. Şosetele trebuie să fie de culoare neagră.
Echipament divers şi accesorii
    28. Cravata se poartă cu cămaşă şi se prinde de ea cu o agrafă de formă stabilită între nasturii trei şi patru de sus, lungimea ei fiind pînă la penultimul nasture de jos. Cravata trebuie să fie curată şi bine călcată.
    Papionul se poartă aranjat simetric sub reverul gulerului cămăşii.
    29. Fularul se poartă aranjat îngrijit sub gulerul scurtei (paltonului, pardesiului de culoare verde-închis). Marginea superioară a fularului trebuie să iasă uniform cu 1-2 cm în afara gulerului.
    30. Mănuşile se poartă, în mod obligatoriu, la uniforma de paradă. Purtarea mănuşilor la alte ţinute nu este obligatorie.
    La darea salutului militar, mănuşile nu se scot.
CAPITOLUL II
REGULILE DE PURTARE A ÎNSEMNELOR DISTINCTIVE
SECŢIUNEA 1
PORTUL EPOLEŢILOR, INSIGNELOR DE PETLIŢĂ
ŞI EPOLET, ECUSOANELOR PE MÎNECĂ, COCARDELOR
    31. Conform destinaţiei, epoleţii se divizează în epoleţi pentru uniforma de gală, paradă, serviciu şi de instrucţie, iar conform metodei de fixare – în epoleţi cusuţi (rigizi) şi detaşabili.
    32. Pe epoleţii pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme, la distanţa de 5 mm de la marginea inferioară a epoletului, este executată o broderie reprezentînd o mlădiţă de viţă de vie.
    Pe epoleţii pentru corpul de ofiţeri cu grade superioare şi inferioare, la distanţa de 5 mm de la marginea inferioară a epoletului, este dispus un galon cu lăţimea de 20 mm (pentru corpul de ofiţeri cu grade superioare) şi cu lăţimea de 13 mm (pentru corpul de ofiţeri cu grade inferioare).
    Pe epoleţii pentru efectivul de sergenţi şi soldaţi (caporali), galonul este dispus în conformitate cu gradul militar:
Gradul militar
Numărul de galoane transversale
Lăţimea galonului (mm)

Distanţa de la marginea inferioară a epoletului pînă la marginea inferioară a galonului (mm)

Distanţa dintre galoane (mm)
Sergent major
1
30
45
-
Sergent
3
10
45
2
Sergent inferior
2
10
45
2
Caporal
1
10
45
-

    În părţile laterale ale epoleţilor pentru studenţii instituţiilor de învăţămînt militar sînt dispuse galoane cu lăţimea de 5 mm; la distanţa de 10 mm de la marginea inferioară a epoletului este plasată o emblemă simbolizînd coroana domnească a Ţării Moldovei şi reprezentînd o coroană deschisă cu trei fleuroane şi două perle intercalate vizibile.
    Înălţimea coroanei este de 15 mm, iar lăţimea de 30 mm.
    33. Insignele de petliţă şi epolet sînt dispuse pe epoleţii de la palton, scurtă, pardesiu, veston, giacă, cămaşă, tunică şi tricou cu desen camuflat (pentru toate categoriile de militari).
    Distanţa de la marginea inferioară a epoletului pînă la centrul insignei este de:
    150 mm – pentru general de corp de armată;
    120 mm – pentru general de divizie şi general de brigadă;
    100 mm – pentru alte categorii de militari.
    34. Pe marginea gulerului vestonului, la distanţa de 3 mm de la margine, sînt dispuse orizontal două rămurele de stejar.
    35. Pe epoleţii pentru corpul de ofiţeri şi efectivul de subofiţeri sînt dispuse steluţe corespunzător gradului militar:
Gradul militar
Numărul de steluţe
Mărimea steluţelor (mm)

General de corp de armată

3
28

General de divizie

2
28

General de brigadă

1
28
Colonel
3
20
Locotenent-colonel
2
20
Maior
1
20
Căpitan
4
13
Locotenent major
3
13
Locotenent
2
13

Plutonier adjutant

3
13
Plutonier major
 2
13
Plutonier
1
13

    Steluţele sînt dispuse la distanţe egale între broderie şi insignă (pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme), între galon şi insignă (pentru corpul de ofiţeri cu grade superioare şi inferioare) şi între marginea inferioară a epoletului şi insignă (pentru efectivul de subofiţeri).
    36. Epoletul la tunica cu desen camuflat este dispus la nivelul nasturilor 2 şi 3 ai părţii din faţă.
    37. Culoarea epoleţilor, bordurilor la chipiuri şi a paspoalurilor pe obiectele uniformei militare este specificată în anexă la anexa nr. 2.
    38. Ecusoanele pe mînecă, care indică apartenenţa departamentală a militarilor, se cos:
    1) la scurta călduroasă, pardesiu, veston, giacă de culorile stabilite – pe partea laterală a mînecii stîngi, la distanţa de 8 cm de la marginea superioară a mînecii;
    2) la tunica cu desen camuflat – pe partea laterală a mînecii stîngi, pe buzunarul aplicat, mai jos de clapa buzunarului.
    39. Ecusonul de apartenenţă de stat se coase:
    1) la scurta călduroasă, pardesiu, veston, giacă de culorile stabilite – pe partea laterală a mînecii stîngi, cu
    1 cm mai sus de ecusonul de apartenenţă departamentală;
    2) la tunica cu desen camuflat – pe clapa buzunarului de pe mînecă.
    40. Ecusoanele pe mînecă, care indică genul de armă şi apartenenţa militarului la unitatea militară, se cos:
    1) la scurta călduroasă, pardesiu, veston, giacă de culorile stabilite – pe partea exterioară a mînecii drepte, la distanţa de 8 cm de la marginea superioară a mînecii;
    2) la tunica cu desen camuflat – pe partea exterioară a mînecii drepte, pe buzunarul aplicat, mai jos de clapa buzunarului.
    41. Ecusoanele pe mînecă aferente anilor de studii, pentru studenţii instituţiilor de învăţămînt militar, se cos pe partea laterală a mînecii drepte a obiectului de uniformă, cu 1 cm mai jos de ecusonul ce indică apartenenţa la instituţia militară.
    42. Cocarda se poartă pe chipiu, beretă şi căciulă. Centrul cocardei trebuie să fie plasat pe linia de simetrie a capului.
Culoarea cocardei pe chipiu şi capela uniformei de instrucţie este de culoare neagră, iar pe alte coifuri – aurie.
SECŢIUNEA A 2-A
PORTUL ORDINELOR, MEDALIILOR, INSIGNELOR
ŞI BARETELOR DE DECORAŢII
    43. La uniforma de paradă (pe veston) se poartă:
    1) ordinele şi medaliile sau panglicile acestora pe barete;
    2) insignele titlurilor onorifice ale Republicii Moldova sau panglicile acestora pe barete;
    3) insignele aferente categoriei de calificare;
    4) insignele de absolvire a instituţiilor de învătămînt;
    5) alte insigne.
    44. La uniforma de serviciu se poartă:
    1) panglicile pe barete ale ordinelor, medaliilor şi insignelor titlurilor onorifice ale Republicii Moldova;
    2) insignele aferente categoriei de calificare;
    3) insignele de absolvire a instituţiilor de învăţămînt;
    4) alte insigne.
    45. La uniforma de gală (pe sacoul albastru-închis şi jacheta de culoare gri-închis) se poartă doar medaliile şi insignele titlurilor onorifice ale Republicii Moldova, specificate la pct. 46.
    46. Distincţia supremă de stat a Republicii Moldova – „Ordinul Republicii” se fixează de panglică şi se poartă la gît.
    Ordinele (cu excepţia „Ordinului Republicii”), medaliile, insignele titlurilor onorifice ale Republicii Moldova se poartă pe piept, în partea stîngă, şi se dispun după cum urmează:
    1) Ordinul „Ştefan cel Mare”;
    2) Ordinul „Bogdan Întemeietorul”;
    3) „Ordinul de Onoare”;
    4) Ordinul „Credinţă Patriei”;
    5) Ordinul „Gloria Muncii”;
    6) Ordinul „Recunoştinţa Patriei”;
    7) medalia „Meritul Militar”;
    8) medalia „Pentru Vitejie”;
    9) medalia „Meritul Civic”;
    10) medalia „Mihai Eminescu”;
    11) medalia „Nicolae Testemiţanu”;
    12) insigna titlului onorific „Maestru în Artă”;
    13) insigna titlului onorific „Maestru al Literaturii”;
    14) insigna titlului onorific „Om Emerit”;
    15) insigna titlului onorific „Meşter Faur”;
    16) medaliile jubiliare şi comemorative naţionale.
    47. Ordinele, medaliile şi insignele titlurilor onorifice ale Republicii Moldova se dispun pe linie orizontală, în rînd, de la centrul pieptului spre margine, în ordinea descrisă la pct.46. Ordinele, medaliile, insignele titlurilor onorifice, care nu încap într-un rînd, se trec în următorul şi se dispun, de asemenea, de la centrul pieptului spre margine în succesiunea indicată.
    Ordinele, medaliile, insignele titlurilor onorifice se dispun astfel încît marginea superioară a primului rînd să fie cu 70 mm mai jos de nivelul unghiului între rever şi guler.
    Intervalul dintre rîndurile de ordine (medalii, insigne) este de 5 mm, dintre ordine (medalii, insigne) – de 5-10 mm.
    48. Panglicile pe barete ale ordinelor (inclusiv panglica “Ordinului Republicii”), medaliilor, insignelor titlurilor onorifice ale Republicii Moldova se plasează în partea stîngă a pieptului în ordinea menţionată la pct. 46.
    Baretele pentru purtarea doar a panglicilor fără ordine, medalii, insigne ale titlurilor onorifice reprezintă nişte lamele dreptunghiulare, puţin bombate, acoperite cu panglica corespunzătoare a ordinului, medaliei sau insignei. Lamela cu panglică se fixează de o placă metalică, care are pe revers un ac de siguranţă pentru a o fixa de haină.
    Înălţimea baretei este 12 mm.
    În cazul în care se poartă concomitent panglicile cîtorva ordine, medalii, insigne ale titlurilor onorifice, ele se fixează pe o baretă comună la intervale de 2-3 mm.
    Baretele care nu încap într-un rînd se trec în rîndul doi şi în rîndurile ce urmează şi se plasează de la centrul pieptului spre margine în modul menţionat la pct. 45.
    Pe vestonul de culoare gri-deschis pentru ofiţerii cu grade supreme şi pe vestonul pentru femeile-militari, baretele de decoraţii se dispun cu 70 mm mai jos de nivelul unghiului între rever şi guler.
    Pe veston (cu excepţia vestonului de culoare gri-deschis şi a vestonului pentru femeile-militari), baretele se dispun deasupra buzunarului de la piept, astfel încît marginea inferioară a baretei (a ultimului rînd de barete) să fie la nivelul marginii superioare a clapei buzunarului.
    49. În partea dreaptă a pieptului se poartă:
    1) insignele aferente categoriei de calificare;
    2) insignele de absolvire a instituţiilor de învăţămînt;
    3) alte insigne.
    50. Insigna aferentă categoriei de calificare se poartă:
    1) pe vestonul de culoare gri-deschis pentru ofiţerii cu grade supreme şi pe vestonul pentru femeile-militari, astfel încît marginea superioară a insignei să fie dispusă cu 70 mm mai jos de nivelul unghiului între rever şi guler;
    2) pe veston (cu excepţia vestonului de culoare gri-deschis pentru ofiţerii cu grade supreme şi a vestonului pentru femeile-militari) – deasupra buzunarului de la piept, astfel încît marginea inferioară a insignei să fie la nivelul marginii superioare a clapei buzunarului.
    51. Insigna de absolvire a instituţiei de învăţămînt şi alte insigne se dispun de la centrul pieptului spre margine, în rînd, la distanţa de 5-10 mm între ele:
    1) pe vestonul de culoare gri-deschis pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme şi pe vestonul pentru femeile-militari, astfel încît marginea superioară a celei mai mari insigne să fie cu 70 mm mai jos de nivelul unghiului între rever şi guler, iar dacă se poartă şi insigna aferentă categoriei de calificare – cu 5 mm mai jos de aceasta;
    2) pe veston (cu excepţia vestonului de culoare gri-deschis pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme şi a vestonului pentru femeile-militari) – pe buzunarul de la piept, la distanţe egale de la marginea inferioară a buzunarului şi a clapei.
    Centrele convenţionale ale insignelor trebuie să fie dispuse pe linie orizontală.
    Se permite de a purta cel mult trei insigne. Portul insignei de absolvire a instituţiei de învăţămînt este obligatoriu.
    52. În cazul în care militarul dispune de insigne de absolvire a două sau mai multe instituţii de învăţămînt militar, se poartă numai una.
    Insigna de absolvire a instituţiei civile de învaţămînt superior poate fi purtată împreună cu insigna de absolvire a instituţiei de învăţămînt militar, la dreapta acesteia.
    53. Ordinele, medaliile, insignele titlurilor onorifice ale Republicii Moldova, panglicile acestora pe barete, alte insigne se dispun în mod simetric faţă de axa verticală a buzunarelor de la piept, iar pe obiectele de uniformă care nu au buzunare la piept – la mijlocul pieptului.
    54. Ordinele, medaliile şi alte semne de distincţie ale ţărilor străine sau simbolurile lor se poartă mai jos de distincţiile de stat ale Republicii Moldova sau de simbolurile acestora.
CAPITOLUL III
DESCRIEREA ARTICOLELOR DIN COMPONENŢA
UNIFORMEI MILITARE
SECŢIUNEA 1
Coifură
    55. Căciulă de astrahan de culoare brumărie
    Căciula este constituită din disc de formă eliptică, calotă cilindrică, cozoroc, clape laterale şi bentiţă frontală. Toate piesele sînt confecţionate din astrahan de culoare brumărie. Pe partea frontală a calotei, la centru, este fixată cocarda. Căciula este căptuşită cu ţesătură matlasată cu vatelină.
    56. Căciulă din blană de ovine de culoare brumărie
    Căciula este constituită din disc de formă eliptică, calotă cilindrică, calotă şi clape alungite.
    Căciula este confecţionată din blană de ovine şi postav.
    Calota cilindrică şi partea superioară a clapelor sînt executate din blană de ovine. Discul, calota şi partea inferioară a clapelor sînt confecţionate din postav de culoare gri-închis (albastru-închis pentru Forţele Aeriene).
    Clapele se închid în partea de sus a căciulii cu ajutorul şireturilor. Căciula este căptuşită cu ţesătură de bumbac matlasată cu vatelină.
    57. Căciulă din blană artificială de culoare brumărie
    Descrierea corespunde căciulii din blană de ovine de culoare brumărie (pct. 56).
    Particularităţi: calota cilindrică şi partea superioară a clapelor sînt confecţionate din blană artificială.
    58. Chipiu din semilînă de culoare gri-deschis
    Chipiul este constituit din disc de formă eliptică, calotă compusă din patru piese, bordură, cozoroc cu şnur de culoare aurie. Bordura este garnisită, în mijlocul părţii frontale, cu broderie aurie, reprezentînd frunze de stejar, şi are fixată la mijloc cocarda. Cozorocul rigid de culoare neagră, confecţionat din piele lăcuită, este ornamentat cu patru ramuri de stejar a cîte patru frunze cu lăţimea de 20 mm, executate din metal de culoare aurie şi plasate simetric în două rînduri. Marginea discului şi partea de sus a bordurii sînt garnisite cu paspoal. Bordura şi paspoalul sînt de culoare roşie. Pentru menţinerea formei, discul este prevăzut cu o carcasă metalică.
    Chipiul este căptuşit cu ţesătură.
    59. Chipiu din semilînă de culoare verde-închis/albastru-închis
    Descrierea corespunde chipiului din ţesătură de semilînă de culoare gri-deschis (pct. 58).
    Particularităţi: pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme bordura şi paspoalul este de culoare roşie, iar pentru restul militarilor bordura de culoare neagră şi paspoalul – de culoare verde (pentru efectivul Forţelor Aeriene bordura şi paspoalul albastru-deschis). Cozorocul chipiului pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme este ornamentat cu două rînduri de ramuri de stejar, iar pentru ofiţerii cu grade inferioare şi superioare – cu două ramuri de stejar a cîte patru frunze cu lăţimea de 20 mm, confecţionate din metal de culoare aurie, plasate simetric într-un rînd, de-a lungul părţii exterioare a cozorocului.
    Cozorocul chipiului pentru ceilalţi militari nu este ornamentat.
    60. Bonetă din semilînă de culoare albastru-închis
    Boneta este constituită din disc, formată din două repere, calotă şi bordură. Calota este formată din două repere de formă dreptunghiulară a căror baze sînt drepte. Bordura din partea dreaptă este dreaptă, iar partea stîngă este rotunjită din partea superioară frontală spre centrul părţii laterale. Marginile superioare ale calotei şi ale bordurii sînt ornamentate cu paspoal de culoare albastru-deschis.
    Boneta este căptuşită cu ţesătură.
    61. Chipiu de postav de culoare gri
    Chipiul este constituit din disc de formă circulară, calotă cilindrică, bordură, cozoroc şi şnur de culoare aurie.
    Discul şi calota sînt confecţionate din postav de culoare gri. În partea frontală, calota este ornamentată cu o compoziţie decorativă, constînd dintr-o panglică lată, un nasture de culoare aurie şi o fundă îngustă în culorile Drapelului de Stat, adunată cu falduri uniform aranjate în jurul nasturelui.
    Pe bordura de culoare roşie este fixată cocarda.
    Cozorocul rigid de culoare neagră este confecţionat din piele lăcuită. În partea frontală, la baza cozorocului, este fixat şnurul, cu ajutorul a doi nasturi.
    Chipiul este căptuşit cu ţesătură de mătase.
    62. Chipiu de gală din semilînă de culoare albastru-închis
    Chipiul este constituit din disc de formă circulară, calotă cilindrică, bordură, cozoroc şi şnur de culoare aurie.
    Discul şi calota sînt confecţionate din semilînă de culoare albastru-închis. În partea frontală, pe centru simetric al calotei este plasată cocarda de culoare aurie.
    Cozorocul rigid de culoare neagră este confecţionat din piele lăcuită. În partea frontală, la baza cozorocului, este fixat şnurul cu ajutorul a doi nasturi.
    Chipiul este căptuşit cu ţesătură de mătase.
    63. Pălărie de gală din semilînă de culoare gri-închis
    Pălăria este constituită din calotă, bordură de culoare gri şi bor de culoare albastru-închis. Pe calotă este fixată bordura de bază, pe care este aplicată bordura decorativă de culoare roşie. Lateral sînt montate borurile. În partea frontală, la baza borurilor, este fixat şnurul, cu ajutorul a doi nasturi. Pălăria este căptuşită cu ţesătură.
    64. Beretă de fetru
    Bereta este confecţionată din fetru modelat pe calapod special. În partea frontală, pe stînga, este prevăzută o întăritură rigidă, destinată pentru fixarea cocardei. În partea laterală dreapta sînt capsate două orificii. Marginea beretei este prelucrată cu bordură din piele artificială în care este introdus un şiret. Bereta este căptuşită cu ţesătură de bumbac.
    Culoarea beretei este neagră pentru toţi militarii, cu următoarele excepţii: pentru militarii Batalionului 22 de menţinere a păcii şi Centrului de pregătire pentru operaţiuni de menţinere a păcii – de culoare albastru-deschis, iar pentru militarii Batalionului cu destinaţie specială – de culoare verde.
    65. Pălărie din semilînă de culoare verde-închis
    Pălăria este constituită din calotă, bordură şi bor de culoare verde-închis. Pe calotă este fixată bordura de bază, pe care este aplicată bordura decorativă de culoare verde-deschis. Lateral sînt montate borurile. În partea frontală, la baza borurilor este fixat şnurul, cu ajutorul a doi nasturi. Pălăria este căptuşită cu ţesătură.
    66. Chipiu din ţesătură combinată cu desen camuflat tip pădure/pustiu
    Chipiul este format din disc, calotă, bordură şi cozoroc. Discul are formă eliptică şi acoperă partea frontală, partea posterioară şi creştetul capului. Calota prevede o bordură în partea inferioară şi cîte 3 capse pe părţile laterale. Bordura reprezintă o fîşie îngustă, cu lăţimea de 3 cm, care înconjoară perimetrul capului. Calota este căptuşită cu ţesătură de bază. Cozorocul este format din material plastic acoperit cu ţesătură de bază, matlasată pe toată suprafaţa cu intervalul de 5 mm.
    67. Panamă din ţesătură combinată cu desen camuflat de tip pădure/pustiu
    Panama este formată din disc, calotă, bordură şi cozoroc. Discul are formă eliptică, calota - cilindrică. Bordura reprezintă o fîşie îngustă, cu lăţimea de 2 cm, care înconjoară perimetrul capului. Cozorocul are lăţimea de 55 mm, este cusut pe tot perimetrul calotei şi acoperit cu ţesătură de bază matlasată pe toată suprafaţa, cu interval între cusături de 5 mm.
    68. Capelă de iarnă din ţesătură impermeabilă cu desen camuflat
    Capela este formată din disc, calotă, clapă, bordură, cozoroc şi căptuşeală termoizolantă bordesită. Discul are formă eliptică. Calota prevede o bordură în partea inferioară. Bordura reprezintă o fîşie îngustă, cu lăţimea de 3 cm, care înconjoară perimetrul capului. Calota şi discul sînt prelucrate cu căptuşeală termoizolantă bordesită. Clapa este montată între calotă şi căptuşeala interioară pe perimetrul capelei pînă la punctele de fixare a cozorocului. Cozorocul este format din plastic şi acoperit cu ţesătură de bază, matlasată pe toată suprafaţa cu interval între cusături de 5 mm.
    69.  Fes tricotat
    Fesul este tricotat din lînă sau lînă în amestec dintr-un singur reper în formă de emisferă cu terminaţia răsfrîntă.
    Îmbrăcăminte şi lenjerie
    70.  Palton din piele naturală/artificială de culoare neagră
    Paltonul este constituit din partea din faţă, spate, mîneci, guler şi cordon cu cataramă.
    Partea din faţă este formată din două repere simetrice. Ele se încheie la două rînduri de nasturi plasaţi în patru niveluri. Colţul reverului este sub unghi drept. Mai jos de cusătura taliei sînt montate sub unghi două buzunare cu bordură.
    Spatele este constituit din partea superioară şi partea inferioară, cu cusătură pe linia taliei. Partea superioară a spatelui este constituită din platcă decorativă, clinul lateral spate, reperul de mijloc al spatelui. Partea inferioară a spatelui este formată din două repere cu cusătură pe mijloc, care se finalizează cu şliţ. Şliţul se încheie la un rînd de capse plasate în două niveluri şi fixate pe partea interioară a acestuia.
    În regiunea taliei sînt aplicate trei găici pentru cordon – două pe cusăturile laterale şi una pe cusătura de simetrie a spatelui.
    Mîneca este montată şi formată din partea anterioară şi partea posterioară. Terminaţia mînecii este garnisită cu bentiţă decorativă, capătul liber al căreia este fixat cu un nasture.
    Gulerul de bază este răsfrînt, cu ştei. Pe acesta se îmbracă gulerul de astrahan. Gulerul de astrahan se fixează pe ambele părţi ale gulerului de bază: pe faţă – de şteiul gulerului, cu ajutorul a cinci nasturi şi butoniere, iar pe revers – de pelerina gulerului, prin intermediul panglicii adezive, montate pe cinci sectoare. Colţul gulerului este sub unghi drept.
    Paltonul este prevăzut cu o platcă fixată în cusăturile umerale, laterale şi în răscroiala mînecilor. Colţul liber al plătcii este fixat cu nasture.
    Paltonul este căptuşit cu ţesătură de mătase. Este prevăzută vestă detaşabilă din blană naturală, fără mîneci, care se fixează cu fermoar pe marginea interioară a bizeţului.
    71. Scurtă călduroasă din ţesătură combinată de culoare verde-închis
    Scurta este constituită din partea din faţă, spate, mîneci, guler şi cordon cu cataramă.
    Partea din faţă este formată din două repere simetrice. Ele se încheie cu fermoar acoperit cu bordură ce se închide la un rînd de capse plasate în cinci niveluri.
    Mai jos de linia taliei sînt plasate, sub unghi, două buzunare cu bordură.
    Spatele este constituit din partea superioară – platcă, şi partea inferioară. În regiunea taliei sînt aplicate trei găici pentru cordon: două – în cusăturile laterale şi una – pe linia de simetrie a spatelui.
    Mîneca este montată şi formată din partea anterioară şi partea posterioară. La terminaţia mînecii, în interior, este aplicată o manşetă elastică confecţionată din tricot dublu. Epoleţii sînt montaţi în răscroiala mînecilor, iar terminaţiile libere sînt fixate cu capse pe cusăturile umerale.
    Gulerul de bază este răsfrînt, cu ştei. Pe acesta se îmbracă gulerul de astrahan. Gulerul de astrahan se fixează pe ambele părţi ale gulerului de bază: pe faţă – de şteiul gulerului, cu ajutorul a cinci nasturi şi butoniere, iar pe revers – de pelerina gulerului, prin intermediul panglicii adezive montate pe cinci sectoare. În cusătura răscroielii gîtului, în partea interioară, este prevăzut un buzunar pentru glugă.
    Scurta este căptuşită cu ţesătură de mătase, fiind prevăzută, suplimentar, o vestă detaşabilă din blană naturală, fără mîneci, care se fixează cu fermoar de marginea interioară a bizeţului. Vesta detaşabilă are două buzunare care se încheie cu ajutorul panglicii velcro.
    72. Palton din postav de culoare verde-închis
    Paltonul este constituit din partea din faţă, spate, mîneci şi guler. În partea din faţă sînt confecţionate două buzunare cu laist. Sistemul de închidere reprezintă două rînduri de nasturi în trei niveluri. Nasturii sînt de culoare aurie de 22 mm. Partea din spate este formată din reliefe, care pornesc din răscroiala mînecii pînă la terminaţie. În cusătura liniei de simetrie a spatelui, la terminaţie, este amplasat şliţul. Mînecile paltonului sînt clasic montate cu două cusături. Paltonul este căptuşit cu ţesătură.
    La paltonul pentru femeile militare, partea din faţă este compusă din două părţi, superioară şi inferioară, asamblate pe linia pieptului. În cusătura liniei pieptului sînt asamblate două clape decorative.
    73. Scurtă călduroasă din ţesătură combinată cu desen camuflat
    Scurta este constituită din partea din faţă, spate, mîneci, guler, glugă şi căptuşeală detaşabilă.
    Partea din faţă este formată din două repere simetrice. Sistemul de închidere a acestor repere constituie un fermoar acoperit cu bordură, care se închide la un rînd de capse plasate în cinci niveluri. Pe partea superioară a părţii din faţă sînt aplicate două buzunare executate în tăietură cu clape puţin înclinate. Buzunarele se încheie cu bandă de tip velcro.
    Pe centrul pieptului, la nivelul capselor 2 şi 3, este aplicat un suport pentru epolet.
    Partea din spate este formată dintr-un reper întreg. La nivelul taliei sînt aplicate două găici pentru suportul centurii.
    Mîneca este montată şi formată din partea anterioară şi posterioară. În partea superioară posterioară sînt aplicate două buzunare de tip „ghiozdan”, care se încheie cu bandă de tip velcro.
    Gulerul este de tip ştei cu capetele răsfrînte. În partea posterioară a gulerului este prevăzut un buzunar pentru glugă care se încheie cu fermoar. Gluga este formată din două părţi simetrice din material impermeabil cu desen camuflat. Baza glugii este fixată prin cusătură în răscroiala gîtului. Terminaţia glugii este prelucrată cu tăietură închisă prin care trece un şiret pentru ajustarea acesteia.
    Scurta este prevăzută cu căptuşeală detaşabilă. Căptuşeală este pe bază de flis, compusă din următoarele părţi: partea din faţă, spate, mîneci şi guler cu ştei. Partea din faţă este compusă din două repere simetrice, care se încheie cu fermoar. Acelaşi fermoar se utilizează pentru fixarea căptuşelii la scurtă. În partea superioară a părţii din faţă, de la nivelul liniei pieptului, este aplicată o platcă din ţesătură impermeabilă pînă la nivelul liniei pieptului a părţii din spate. Partea din spate este formată dintr-un reper. Mînecile sînt de tip cămaşă cu elastic la terminaţie. În regiunea cotului este aplicată o întăritură din ţesătură impermeabilă de formă dreptunghiulară. Gulerul căptuşelii este de tip ştei. În partea dreaptă a părţii din faţă este aplicat un buzunar. Pe linia umerală sînt amplasaţi epoleţi din ţesătură impermeabilă.
    74. Pelerină de postav de culoare gri (varianta de iarnă)
    Pelerina are formă trapezoidală, cu umeri rotunjiţi. Este constituită din partea din faţă şi spate.
    Sistemul de închidere în partea din faţă este cap la cap cu ajutorul nasturilor şi bridelor plasate în trei niveluri. De la linia taliei pînă la terminaţia pelerinei sînt prevăzute două secţiuni pentru mîini. Marginile reperelor părţii din faţă, ale secţiunilor pentru mîneci, precum şi terminaţia pelerinei sînt garnisite cu astrahan.
    Spatele este constituit din două repere simetrice cu cusătură pe mijloc.
    Gulerul ştei este confecţionat din astrahan.
    Partea din faţă şi spatele pelerinei sînt ornamentate cu desen executat prin aplicarea şnurului de culoare neagră.
    Interiorul pelerinei este căptuşit cu ţesătură de mătase şi matlasat cu vatelină.
    75. Pelerină din semilînă de culoare albă (varianta de vară)
    Pelerina are formă trapezoidală şi este constituită din partea din faţă, spate şi glugă.
    Partea din faţă este formată din două repere simetrice. La baza gîtului, pelerina se leagă în formă de fundă cu un şnur.
    Spatele este format din două repere simetrice.
    Gluga este modelată decorativ din două repere simetrice. La extremităţile glugii sînt suspendate pe şnur trei canafuri de culoare gri.
    Părţile din faţă şi spate sînt ornamentate cu desen executat prin aplicarea şnurului de culoare gri.
    Pelerina se fixează de veston, la baza răscroielii gîtului, prin intermediul nasturilor şi butonierelor.
    76. Pardesiu din ţesătură combinată de culoare verde-închis
    Pardesiul este format din partea din faţă şi spate, mîneci, guler şi cordon cu cataramă.
    Partea din faţă este confecţionată din două repere simetrice. Sistemul de închidere are un rînd de nasturi plasaţi în patru niveluri. Colţul reverului este ascuţit şi orientat spre cusătura mînecii. Mai jos de linia taliei sînt plasate, sub unghi, două buzunare cu bordură.
    Partea din spate este formată din două repere simetrice, avînd în mijloc o cusătură ce se finalizează cu şliţ. În regiunea taliei sînt aplicate trei găici pentru cordon.
    Mîneca este formată din partea anterioară şi partea posterioară. Terminaţia mînecii este garnisită cu o bentiţă decorativă, fixată cu un nasture. Gulerul este răsfrînt, cu colţurile sub unghi drept.
    Pardesiul este căptuşit, fiind prevăzută, suplimentar, o vestă detaşabilă de postav fără mîneci, care se fixează cu nasturi şi butoniere de marginea interioară a bizeţului.
    77. Sacou de gală din semilînă de culoare albastru-închis
    Sacoul are o siluetă semiajustată, fiind confecţionat din semilînă de culoare albastru-închis. Partea din faţă are relief cu detaliu lateral. Sistemul de închidere are două rînduri de nasturi, pe opt niveluri. Nasturii sînt de culoare aurie de 22 mm, cu Stema de Stat a Republicii Moldova. Marginile bizetului sînt garnisite cu vipuşcă din postav de culoare roşie.
    Partea din spate este formată din reliefuri ce pornesc din răscroiala mînecii pînă la terminaţie, în cusătura liniei de simetrie a spatelui, la terminaţie, este amplasat un şliţ. Părţile şliţului pe linia de simetrie sînt garnisite cu vipuşcă din postav de culoare roşu-aprins. Pe ambele părţi ale şliţului sînt aplicate clape decorative din materialul de bază, garnisite cu vipuşcă de culoare roşie cu trei colţuri. În fiecare colţ al clapei sînt fixaţi cîte un nasture auriu de 22 mm.
    Mînecile sacoului sînt clasic montate cu două cusături. La terminaţia mînecii sînt executate manşete cu înălţimea de 10 cm, garnisite cu vipuşcă din ţesătura de bază. La terminaţia mînecii, deasupra manşetei, este aplicată o clapă decorativă cu trei colţuri, garnisite cu vipuşcă din postav de culoare roşu-aprins. Pentru corpul de ofiţeri cu grade inferioare, pe fiecare colţ al clapei, sînt fixaţi trei nasturi aurii de 22 mm; pentru corpul de ofiţeri de grade superioare este brodată o ramură de stejar de culoare aurie; pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme, pe manşetă şi clapă, sînt brodate cîte o ramură de stejar.
    Gulerul este rigid de tip ştei, cu înălţimea de 5 cm, garnisit cu vipuşcă de culoare roşu-aprins (albastră pentru Forţele Aeriene). Pe marginea pelerinei gulerului sînt brodate crenguţe de stejar de culoare aurie. Gulerul se încheie cu un cîrlig din metal.
    Sacoul este căptuşit cu ţesătură.
    Epoleţii sînt în formă de pară cu franjuri de culoare aurie din postav de culoare albastră – pentru Forţele Aeriene şi roşie – pentru restul militarilor Armatei Naţionale.
    78. Jachetă de gală din semilînă de culoare gri-închis
    Jacheta este semiajustată, confecţionată din semilînă de culoare gri.
    Partea din faţă este cu reliefuri din linia umerală pînă la terminaţie. Sistemul de închidere are două rînduri de nasturi pe opt niveluri. Nasturii sînt de culoare aurie de 22 mm, cu Stema de Stat a Republicii Moldova. Marginile bizeţului sînt garnisite cu vipuşcă din postav de culoare roşu-aprins.
    Mînecile jachetei sînt clasic montate cu două cusături. La terminaţia mînecii sînt executate manşete cu înălţimea de 10 cm, garnisite cu vipuşcă din ţesătură de bază. La terminaţia mînecii, deasupra manşetei, este aplicată o clapă decorativă cu trei colţuri, garnisite cu vipuşcă din postav de culoare roşu-aprins.
    Pentru corpul de ofiţeri cu grade inferioare, pe fiecare colţ al clapei, sînt fixaţi trei nasturi aurii de 14 mm. Pe clapa pentru corpul de ofiţeri de grade superioare este brodată o ramură de stejar de culoare aurie. Pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme, pe manşetă şi clapă sînt brodate cîte o ramură de stejar.
    Gulerul rigid de tip ştei, cu înălţimea de 5 cm, este garnisit cu vipuşcă de culoare roşu-aprins (albastră pentru Forţele Aeriene). Pe marginea pelerinei gulerului sînt brodate crenguţe de stejar de culoare aurie. Gulerul se încheie cu un cîrlig din metal.
    Jacheta este căptuşită cu ţesătură.
    79. Veston din ţesătură de semilînă de culoare gri-deschis
    Vestonul este constituit din partea din faţă, spate, mîneci şi guler.
    Partea din faţă se încheie la două rînduri de nasturi plasaţi în trei niveluri. Colţul ascuţit al reverului este orientat spre cusătura mînecii. Mai jos de linia taliei, paralel cu ea, sînt plasate două buzunare cu doi refileţi şi clape.
    Spatele este constituit din două repere simetrice, cu cusătură pe mijloc. În cusăturile constructive ale spatelui sînt executate două şliţuri.
    Mîneca montată, formată din partea anterioară şi posterioară, este prevăzută cu manşetă.
    Gulerul este răsfrînt, cu colţuri sub unghi drept. Manşetele şi colţurile gulerului sînt garnisite cu broderie aurie, reprezentînd viţa de vie.
    Cusăturile de montare a manşetelor şi marginea pelerinei gulerului sînt garnisite cu paspoal de culoare roşie.
    80. Veston din postav de culoare gri (varianta de iarnă)
    Vestonul este constituit din partea din faţă, spate, mîneci şi guler.
    Partea din faţă este confecţionată din două repere simetrice. Se încheie pînă la baza gîtului, la un rînd de nasturi plasaţi în şase niveluri. Mai jos de linia taliei, paralel cu ea, sînt montate două buzunare cu clape. Pe partea din stînga, sus, este prevăzut un buzunar prelucrat cu laist de formă dreptunghiulară.
    Spatele este construit din două repere simetrice cu cusătură pe mijloc şi se finalizează cu şliţ.
    Mîneca este montată şi formată din partea anterioară şi posterioară. Terminaţia mînecii este prevăzută cu manşetă modelată din postav de culoare roşie. Manşeta este garnisită cu şnur de culoare aurie. Şnurul aplicat pe marginea superioară a manşetei formează în partea de sus un laţ. Paralel, cu 2,5 cm mai jos, este aplicat al doilea rînd de şnur (fără laţ).
    Gulerul ştei este confecţionat din postav de culoare roşie şi garnisit cu broderie aurie. Marginea superioară a gulerului şi marginea pieptului stîng sînt garnisite cu şnur de culoare aurie.
    Vestonul este ornamentat cu eghilet de culoare aurie, trecut peste umărul drept şi fixat cu nasture sub rever.
    Pe cusăturile umerale sînt aplicate cîte două găici pentru fixarea epoleţilor. Epoleţii sînt rigizi, cu partea de jos rotunjită, iar partea de sus arcuită, fiind fixaţi de veston, la baza gîtului, cu un nasture. Conturul epoleţilor este garnisit cu şnur de culoare aurie.
    81. Veston din semilînă de culoare albă (varianta de vară)
    Vestonul este constituit din partea din faţă, spate, mîneci şi guler.
    Partea din faţă este formată din două repere simetrice. Se încheie la două rînduri de nasturi plasaţi în şase niveluri. Cusăturile constructive, de la talie pînă la terminaţia vestonului, sînt garnisite cu şnur de culoare aurie, aplicat în formă de unghi ascuţit.
    Partea din spate este constituită din două repere simetrice avînd cusătură pe mijloc. Cusăturile constructive, de la linia omoplaţilor pînă la terminaţia vestonului, sînt garnisite cu şnur de culoare aurie, aplicat în formă de unghi ascuţit în partea de jos, iar în partea de sus – cu desen ornamental format din trei laţuri.
    Mîneca este montată şi formată din partea superioară şi partea inferioară. Terminaţia mînecii este prevăzută cu manşetă modelată de postav de culoare roşie. Manşeta este garnisită cu şnur de culoare aurie. Şnurul, aplicat pe marginea superioară a manşetei, formează în partea de sus un laţ. Paralel, cu 2,5 cm mai jos, este aplicat al doilea rînd de şnur (fără laţ).
    Gulerul este răsfrînt, cu ştei, fiind confecţionat din postav de culoare roşie.
    Marginea superioară a pelerinei gulerului este garnisită cu un şnur, iar colţurile gulerului sînt ornamentate cu broderie de culoare aurie.
    Vestonul este ornamentat cu eghilet de culoare aurie, plasat peste umărul drept şi fixat cu nasture sub rever.
    Pe cusăturile umerale sînt aplicate cîte două găici pentru fixarea epoleţilor. Epoleţii sînt rigizi, cu partea de jos rotunjită, iar partea de sus arcuită, fiind fixaţi de veston, la baza gîtului, cu un nasture. Conturul epoleţilor este garnisit cu şnur de culoare aurie.
    82. Veston din semilînă de culoare verde-închis pentru femei/bărbaţi
    Vestonul este format din partea din faţă, spate, mîneci şi guler.
    Partea din faţă se încheie la un rînd de nasturi plasaţi în patru niveluri. Colţul reverului este orientat spre cusătura mînecii. Mai sus de linia taliei sînt aplicate două buzunare cu fundă dublă. Buzunarele cu clapă se încheie cu nasturi şi butoniere. Mai jos de linia taliei, paralel cu ea, sînt plasate două buzunare cu refileţi şi clape.
    Partea din spate este constituită din două repere simetrice, avînd cusătură pe mijloc, care se finalizează cu şliţ.
    Mîneca este montată şi formată din partea anterioară şi posterioară. Lampasul manşetei mînecii are lăţimea de 20 mm.
    Gulerul este răsfrînt, cu colţuri sub unghi drept.
    Particularităţi: la vestonul pentru femei, în locul buzunarelor de la piept, sînt executate pense. Partea din spate este constituită din două repere simetrice, cu cusătură pe mijloc fără şliţ.
    83. Giacă din semilînă de culoare verde-închis
    Giaca este constituită din partea din faţă, spate, mîneci şi guler.
    Partea din faţă este formată din două repere simetrice care se încheie cu fermoar. În partea superioară sînt aplicate două buzunare cu fundă dublă. Buzunarele cu clape se încheie cu nasturi şi butoniere. În partea de jos sînt plasate sub unghi două buzunare cu bordură.
    Partea din spate este formată din partea superioară – platca şi partea inferioară. În cusătura de montare a plătcii sînt prelucrate două pliuri, situate simetric şi orientate spre răscroiala mînecilor.
    Mîneca tip cămaşă este formată din partea anterioară şi posterioară. Terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă, care se închide, la cusătura cotului, la un rînd de nasturi plasaţi în două niveluri.
    Gulerul este răsfrînt cu colţurile sub un unghi ascuţit.
    Terminaţia este prelucrată cu betelie lată, încheiată la un rînd de nasturi plasaţi în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale, betelia este flexibilă, datorită panglicii elastice, care este fixată cu trei tigheluri de garnisire.
    Giaca este căptuşită cu ţesătură de mătase.
    84. Pulover tricotat din semilînă de culoare verde-închis
    Puloverul este constituit din partea din faţă, spate, mîneci şi guler.
    Partea din faţă, spate şi mîneca sînt constituite dintr-un singur reper tricotat. Gulerul, manşetele şi terminaţia puloverului sînt tricotate dublu. În regiunea umerilor şi a cotului este aplicată o întăritură suplimentară confecţionată din ţesătură impermeabilă.
    Epoleţii din ţesătură impermeabilă sînt montaţi în capul mînecii, iar terminaţiile libere sînt fixate pe cusăturile umerale cu ajutorul nasturilor şi butonierelor. Terminaţia puloverului şi terminaţiile mînecilor sînt prelucrate cu betelie şi, respectiv, cu manşete elastice.
    85. Tunică din ţesătură combinată cu desen camuflat
    Tunica este constituită din partea din faţă, spate, mîneci şi guler.
    Partea din faţă este formată din două repere simetrice. Sistemul de închidere constituie un rînd de nasturi plasaţi în şase niveluri. Este o închidere prelucrată cu bizeţ care acoperă butonierele. La nivelul nasturilor 2 şi 3 este aplicat suportul pentru epolet. În partea superioară a părţii din faţă a reperelor sînt aplicate două buzunare de tip „ghiozdan” sub un unghi de 30°. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu bandă velcro. Deasupra clapelor buzunarelor, prin intermediul bandei velcro, în partea stîngă este aplicată inscripţia „MOLDOVA”, în partea dreaptă – numele militarului.
    Partea din spate este formată dintr-un reper întreg. Tunica este ajustată pe părţile laterale la nivelul liniei taliei. Terminaţia tunicii este prelucrată cu tăietură închisă.
    Mîneca tip cămaşă este montată cu o singură cusătură. Pe partea superioară a mînecilor sînt aplicate două buzunare de tip “ghiozdan” sub un unghi de 30°. Buzunarele se încheie cu ajutorul clapelor, prin intermediul unei bande velcro. Terminaţia mînecii este prevăzută cu manşetă, care se încheie şi se ajustează cu un nasture şi trei butoniere. Regiunea cotului este dublată cu o întăritură de formă trapezoidală din ţesătura de bază. Gulerul este răsfrînt, de tip ştei, avînd colţurile sub unghi drept şi sistemul de închidere prin bandă velcro.
    86. Tunică sport
    Tunica este constituită din partea din faţă, spate, mîneci şi guler. Partea din faţă este formată din două repere simetrice. Sistemul de închidere este cu fermoar.
    Partea din spate este formată dintr-un reper întreg. Terminaţia tunicii este prelucrată cu tăietură închisă.
    Mîneca tip cămaşă este montată cu o singură cusătură. Terminaţia mînecii este prevăzută cu manşetă.
    87. Cămaşă din ţesătură combinată de culoare albă
    Cămaşa este constituită din partea din faţă, spate, mîneci şi guler.
    Partea din faţă este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rînd de nasturi plasaţi în şase niveluri. Pe partea superioară a feţei sînt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor şi butonierelor.
    Partea din spate este formată din partea superioară – platca şi partea inferioară. În cusătura de montare a plătcii sînt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscroiala mînecilor.
    Mîneca este montată şi formată din partea anterioară şi posterioară. Terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă.
    Gulerul este răsfrînt, cu ştei secţionat.
    Epoleţii sînt montaţi pe linia umerală şi fixaţi cu nasture.
    Terminaţia cămăşii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rînd de nasturi plasaţi în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămăşii, betelia este montată cu elastic.
    88. Cămaşă din ţesătură combinată de culoare albă cu mîneci scurte
    Descrierea corespunde cămăşii din ţesătură combinată de culoare albă (pct. 87).
    Particularităţi: mîneca este scurtă pînă la linia cotului. Terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă croită integral.
    89. Cămaşă din ţesătură combinată de culoare gri-deschis
    Descrierea corespunde descrierii cămăşii din ţesătură combinată de culoare albă (pct. 87).
    90. Cămaşă din ţesătură combinată de culoare gri-deschis cu mîneci scurte
    Descrierea corespunde descrierii cămăşii din ţesătură combinată de culoare albă (pct. 87).
    Particularităţi: mîneca este scurtă pînă la linia cotului. Terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă croită integral.
    91. Tricou din bumbac cu desen camuflat
    Tricoul este constituit din partea din faţă, spate, mîneci scurte şi epoleţi.
    Partea din faţă şi spate sînt formate dintr-un singur reper. Mînecile sînt scurte pînă la linia cotului. Terminaţia tricoului şi a mînecilor sînt prelucrate cu cusătură închisă.
    Epoleţii sînt montaţi pe linia umerală şi fixaţi cu nasture.
    92. Tricou sport
    Tricoul este constituit din partea din faţă, spate, mîneci scurte şi epoleţi.
    Părţile din faţă şi spate sînt formate dintr-un singur reper. Mînecile sînt scurte pînă la linia cotului. Terminaţia tricoului şi a mînecilor sînt prelucrate cu cusătură închisă.
    93. Pantaloni de postav de culoare gri
    Pantalonii sînt constituiţi din partea din faţă, spate şi betelie.
    Partea din faţă este formată din două părţi simetrice. Cusătura de mijloc este prelucrată cu şliţ, care se închide cu 4-5 nasturi şi butoniere. În cusăturile laterale sînt plasate două buzunare. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pliuri executate pe linia de simetrie a genunchilor.
    Spatele este constituit din două părţi simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense executate simetric pe ambele părţi. De ambele părţi ale cusăturilor laterale, la distanţa de 10 mm, sînt aplicate cîte două lampasuri de postav de culoare roşie.
    Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu şapte găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu copcă.
    Marginea inferioară a pantalonilor este ajustată şi bordesită cu ţesătură de mătase.
    94. Pantaloni de gală din semilînă de culoare gri-închis
    Pantalonii sînt constituiţi din partea din faţă, spate şi betelie.
    Partea din faţa este formată din două părţi simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un şliţ, care se încheie cu 4-5 nasturi şi butoniere. În cusăturile laterale sînt prevăzute două buzunare. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul pliurilor plasate pe linia de simetrie a genunchilor, orientate spre cusăturile laterale.
    Partea din spate este formată din două părţi simetrice. În partea superioară din dreapta este montat un buzunar cu clapă, care se încheie cu un nasture şi o butonieră. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părţi.
    În cusăturile laterale este inclusă vipuşca din postav de culoare roşie. La 10 mm de la vipuşcă, de ambele părţi sînt aplicate două lampasuri din postav de culoare roşie (albastră – pentru Forţele Aeriene), cu lăţimea de 15 mm, cu intervalul de 3 mm între ele.
    Cordonul, montat la nivelul taliei, este prevăzut cu şapte găici pentru susţinerea centurii. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu o copcă.
    Marginile inferioare ale pantalonilor sînt tivite şi prelucrate cu panglică.
    95. Pantaloni din semilînă de culoare gri-deschis
    Pantalonii sînt constituiţi din partea din faţă, spate şi betelie.
    Partea din faţa este formată din două părţi simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un şliţ, care se încheie cu 4-5 nasturi şi butoniere. În cusăturile laterale sînt prevăzute două buzunare. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul pliurilor plasate pe linia de simetrie a genunchilor, orientate spre cusăturile laterale.
    Partea din spate este formată din două părţi simetrice. În partea superioară, în dreapta, este montat un buzunar cu clapă, care se încheie cu un nasture şi o butonieră. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părţi.
    În cusăturile laterale este inclusă vipuşca din postav de culoare roşie. La 10 mm de la vipuşcă, de ambele părţi, sînt aplicate două lampasuri din postav de culoare roşie. Lăţimea lampasurilor este de 25 mm.
    Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu şapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu o copcă.
    Marginile inferioare ale pantalonilor sînt tivite şi prelucrate cu panglică.
    96. Pantaloni din semilînă de culoare albastru-închis
    Descrierea corespunde pantalonilor din semilînă de culoare gri-deschis (pct. 95).
    97. Pantaloni din semilînă de culoare verde-închis
    Descrierea corespunde pantalonilor din semilînă de culoare gri-deschis (pct. 95).
    Particularităţi: Pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme – lampasuri cu lăţimea de 30 mm, cu intervalul de 5 mm, de culoare roşie, iar pentru restul categoriilor de militari – un singur lampas de culoare verde-deschis cu lăţimea de 30 mm.
    98. Pantaloni din ţesătură combinată cu desen camuflat
    Pantalonii sînt constituiţi din partea din faţă, spate şi cordon.
    Partea din faţa este formată din două repere simetrice. Cusătura de mijloc este prelucrată cu şliţ, care se încheie cu patru nasturi şi butoniere. În partea din faţă sînt prevăzute două buzunare laterale cu refileţi. Mai jos de buzunarele laterale sînt aplicate două buzunare tip „cargo”, care se încheie cu doi nasturi, prin intermediul clapelor prelucrate cu fentă ascunsă. În regiunea genunchilor este aplicată o întăritură suplimentară de formă dreptunghiulară din ţesătura de bază.
    Partea din spate este formată din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părţi.
    În regiunea spatelui este aplicată o întăritură suplimentară de formă ovală din ţesătura de bază.
    Cordonul este montat în cusătura taliei şi este prevăzut cu şapte găici. Cordonul se ajustează pe corp cu ajutorul a doi şnali de formă dreptunghiulară, plasaţi în regiunea cusăturii laterale. Cordonul se încheie cu un nasture şi o butonieră.
    În regiunea gleznei, pantalonii sînt ajustaţi cu ajutorul unei panglici din ţesătură poliesterică, care este trecută prin două butoniere pe îndoitura terminaţiei pantalonilor.
    99.  Salopetă din ţesătură de culoare kaki
    Salopeta este constituită din partea din faţă, spate, mînecă şi guler. Şi partea din faţă, şi partea din spate sînt constituite din stan şi pantaloni. Pe partea din faţă a stanului sînt confecţionate două buzunare cu refileţi. Sistemul de închidere a buzunarelor este cu fermoar. În partea din faţă a pantalonului, în regiunea genunchilor, sînt confecţionate, de asemenea, două buzunare cu refileţi. Sistemul de închidere este cu fermoar. De la terminaţie, pe linia de simetrie a pantalonilor, este aplicată o fîşie, care se închide cu fermoar. Stanul cu pantalonii se unesc cu o cusătură în regiunea taliei unde este aplicată o fîşie în care este introdus un şiret. În partea superioară a mînecii stîngi este aplicat un buzunar cu clapă şi fermoar.
    100. Fustă din semilînă de culoare verde-închis
    Fusta este constituită din partea din faţă, spate şi betelie. Partea din faţă este de formă trapeză cu două pliuri.
    Fusta se încheie în cusătura de mijloc a spatelui cu ajutorul unui fermoar ascuns.
    Betelia se încheie la linia de simetrie a spatelui cu un nasture şi o butonieră.
    101. Fustă de gală din semilînă de culoare albastru-închis
    Fusta este constituită din partea din faţă, spate şi betelie.
    Partea din faţă este executată dintr-un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric.
    Partea din spatele este confecţionată din două repere simetrice ce se finalizează cu şliţ. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric.
    Fusta se încheie în cusătura laterală cu ajutorul fermoarului ascuns.
    Betelia se încheie în partea laterală cu un nasture şi o butonieră.
    102. Pantaloni sport
    Pantalonii sînt constituiţi din partea din faţă, spate şi cordon. Partea din faţă şi spate este formată din două repere simetrice. Cordonul este prevăzut cu elastic.
    103. Şort sport
    Şortul este constituit din partea din faţă, spate şi cordon. Partea din faţa şi spate este formată din două repere simetrice. Cordonul este prevăzut cu elastic.
    Încălţăminte
    104. Pantofi din piele naturală de culoare gri
    Pantofii sînt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior.
    Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ştaif exterior şi limbă, iar cel intermediar – din bombeu şi ştaif. Căptuşeala este executată din piele şi ţesătură.
    Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc, cel interior – din acoperămînt de branţ, iar cel intermediar – din branţ, antebranţ şi supinator.
    Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire.
    Pantofii se încheie cu şiret.
    105. Pantofi din piele naturală de culoare neagră pentru bărbaţi
    Descrierea corespunde pantofilor din piele naturală de culoare gri (pct. 104).
    106. Pantofi din piele naturală de culoare neagră pentru femei
    Pantofii sînt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior.
    Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută şi carîmb. Înălţimea carîmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ştaif şi bombeu. Căptuşeala este executată din piele naturală şi ţesătură.
    Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc, cel interior – din acoperămînt de branţ, iar cel intermediar – din branţ, antebranţ şi supinator.
    Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire.
    Înălţimea tocului este de 4-5 cm.
    107. Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră pentru femei/bărbaţi
    Cizmele pentru bărbaţi sînt constituite din două ansambluri: superior şi inferior.
    Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută şi carîmb. Înălţimea carîmbului este de 21 cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu şi ştaif. Căptuşeala este executată din blană naturală/artificială.
    Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpa turnată cu toc, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi supinator.
    Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid cu ajutorul fermoarului plasat în partea anterioară.
    Cizmele pentru femei sînt constituite din două ansambluri: superior şi inferior.
    Ansamblul superior se împarte în trei subansambluri: exterior, intermediar şi căptuşeala. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută şi carîmb. Înălţimea carîmbului este de 38 cm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu şi ştaif. Căptuşeala este executată din blană artificială.
    Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc. Subansamblul interior este constituit din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi supinator.
    Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid prin intermediul fermoarului montat în partea anterioară.
    Înălţimea tocului este de 4-5 cm.
    108. Cizme din piele naturală (iuft) de culoare neagră
    Cizmele sînt constituite din două ansambluri: superior şi inferior.
    Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, ştaif şi carîmb. Înălţimea carîmbului este de 50 cm în partea posterioară. Subansamblul intermediar este alcătuit din ştaif şi bombeu. Căptuşeala este executată din piele naturală.
    Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc, cel interior este constituit din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, întăritură de branţ şi supinator.
    Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda cuie – lipire.
    109. Bocanci din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalţi (de vară)
    Bocancii sînt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior.
    Ansamblul superior este format din două subansambluri: exterior, intermediar şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, vipuşcă, etichetă şi burduf. Înălţimea carîmbului este de 21 cm. Subansamblul intermediar este alcătuit din glenc, bombeu şi ştaif rigid. Căptuşeala este executată din ţesătură în regiunea bombeului, căputei, iar antiglisorul – din piele naturală.
    Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă turnată cu toc, intermediar – din glenc, bombeu şi ştaif rigid. Căptuşeala este executată din acoperiş de branţ.
    Talpa se îmbină prin lipire.
    Bocancii se închid cu ajutorul copcilor şi şireturilor.
    110. Bocanci din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalţi (de iarnă)
    Descrierea corespunde bocancilor din piele naturală cu carîmbi înalţi (pct. 109).
    Particularităţi: căptuşeala interioară a căputei şi a carîmbilor este din blană artificială.
    111. Bocanci din piele naturală cu carîmbi înalţi pentru pustiu
    Descrierea corespunde bocancilor din piele naturală cu carîmbi înalţi (pct. 109).
    112. Ghete sport
    Ghetele sînt alcătuite din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este alcătuit din carîmb, căpută şi căptuşeală interioară, iar cel inferior – din talpă, branţ şi semibranţ.
Echipament divers şi accesorii
    113. Guler detaşabil de astrahan de culoare brumărie
    Gulerul este format din două părţi: partea superioară din blană de astrahan şi partea inferioară confecţionată din materialul de bază, cu butoniere pentru fixare la scurtă.
    114. Cravată din ţesătură combinată de culoare gri
    Cravata este constituită din piesa de bază, nod şi bentiţă. Piesa de bază are forma unui trapez alungit şi se finalizează în unghi ascuţit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bentiţa este formată din două jumătăţi de formă dreptunghiulară.
    115. Cravată din ţesătură combinată de culoare neagră
    Descrierea corespunde cravatei din ţesătură combinată de culoare gri (pct. 114).
    116. Papion din ţesătură combinată de culoare neagră
    Papionul este format din ţesătură de mătase artificială de culoare neagră legat în forma aripilor de fluture.
    117. Fular tricotat din semilînă de culoare albă
    Fularul are dimensiunile de 130x25 cm. Terminaţia fularului este garnisită cu franjuri.
    118. Fular tricotat din semilînă de culoare verde-deschis
    Descrierea fularului corespunde fularului tricotat din semilînă de culoare albă. (pct. 117).
    119. Mănuşi cusute din tricot de bumbac de culoare albă/neagră
    Mănuşile sînt formate din bază cu patru degete, degetul mare şi clini suplimentari.
    120. Mănuşi din piele naturală de culoare neagră
    Mănuşile sînt formate din bază cu patru degete, degetul mare şi clini suplimentari. În partea laterală spate, mănuşile sînt prevăzute cu tăietură. Marginea şi tăietura mănuşilor sînt prelucrate cu bordură din piele.
    Mănuşile sînt căptuşite cu tricot.
SECŢIUNEA A 2-A
DESCRIEREA ÎNSEMNELOR DISTINCTIVE
    121. Cocarda
    Pentru militarii de toate categoriile, cocarda reprezintă Stema de Stat a Republicii Moldova, avînd acvila şi accesoriile acesteia de culoare aurie şi fiind înscrisă ajurat într-o cunună ovală, formată din două ramuri de stejar, de asemenea de culoare aurie.
    122. Epoleţi
    1) Pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme:
epoleţii au lăţimea de 50 mm. Cîmpul epoletului reprezintă o panglică cu lăţimea de 45 mm, avînd imprimată în mijloc o ramură de stejar şi pe margini un zigzag. (Epoletul pentru scurta călduroasă şi tunica cu desen camuflat are lăţimea de 50 mm şi este confecţionat din ţesătură cu desen camuflat.) La distanţa de 5 mm de la marginea inferioară a epoletului este executată, cu fir auriu, o broderie reprezentînd viţa de vie. (Culoarea broderiei de pe epoletul pentru scurta călduroasă cu desen camuflat şi tunică este neagră.) La mijlocul epoletului, în partea superioară, este dispusă insigna de petliţă şi epolet cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova.
    Metoda de fixare a epoleţilor şi culoarea cîmpului epoleţilor sînt în funcţie de obiectele de uniformă:
    pentru sacoul uniformei de gală – cusuţi, pe linia umerală, în formă de pară plană cu franjuri de culoare aurie;
    pentru vestonul de culoare gri-deschis – cusuţi, aurii, din ţesătură de postav de culoare roşie;
    pentru cămaşa de culoare albă – detaşabili, din ţesătură de culoare albă;
    pentru veston, giacă, pardesiu, palton din postav, scurtă călduroasă de culoare verde-închis – cusuţi, din ţesătură de culoare verde-închis;
    pentru paltonul din piele naturală/artificială – detaşabili, din ţesătură de culoare neagră;
    pentru cămaşa de culoare gri – detaşabili, din ţesătură de culoare gri;
    pentru scurta călduroasă cu desen camuflat – cusuţi în cusătura mînecii, din ţesătură cu desen camuflat;
    pentru tunica cu desen camuflat – detaşabili, iar la nivelul nasturilor 2 şi 3 este aplicat suportul la epolet;
    2) pentru corpul de ofiţeri cu grade superioare şi inferioare, efectivul de subofiţeri, sergenţi şi soldaţi care îndeplinesc serviciul militar prin contract, militarii care îndeplinesc serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi studenţii instituţiilor de învăţămînt militar:
    pentru sacoul uniformei de gală – cusuţi, pe linia umerală, în formă de pară plană cu franjuri de culoare aurie (pentru corpul de ofiţeri);
epoleţii pentru toate obiectele de uniformă (cu excepţia tunicii cu desen camuflat) sînt executaţi din ţesătura din care este confecţionată uniforma respectivă, montaţi în cusătura mînecii şi au lăţimea de 50 mm.
    Pe epoleţii cusuţi în cusătura mînecii se permite portul epoleţilor tip husă, confecţionaţi din ţesătura de bază a obiectului pe care sînt plasate (brodate) însemnele distinctive.
    La tunica cu desen camuflat epoletul este de tip husă, fără insignă de petliţă şi epolet, avînd lungimea de 10 cm. Suportul acestuia este aplicat la nivelul nasturilor 2 şi 3.
    123. Insigne de petliţă şi epolet
    1) Pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme:
    insigna de petliţă şi epolet reprezintă Stema de Stat a Republicii Moldova, avînd acvila şi accesoriile acesteia de aur.
    Înălţimea insignei este de 30 mm;
    2) pentru toţi militarii (cu excepţia corpului de ofiţeri cu grade supreme):
    insignele de petliţă şi epolet indică genul de armă a militarului.
    124. Ecusoane pe mînecă
    1) Ecusonul de apartenenţă la Armata Naţională şi Ministerul Apărării (pe mîneca stîngă):
ecusonul reprezintă un scut heraldic de tip rectangular cu vîrful rotunjit, şnuruit de aur pe perimetru şi cuprinzînd stema Armatei Naţionale: în cîmp roşu – pentru efectivul Ministerului Apărării, Marelui Stat Major şi subdiviziunile din subordine; în cîmp negru – pentru efectivul Forţelor Terestre; în cîmp albastru-deschis – pentru efectivul Forţelor Aeriene; în cîmp violet-închis – pentru efectivul Comandamentului logistic şi subdiviziunile din subordine.
    2) ecusonul de apartenenţă de stat:
    militarii care acţionează în cadrul misiunilor internaţionale, în afara teritoriului Republicii Moldova, poartă suplimentar, deasupra ecusonului de pe mîneca stîngă, un ecuson dreptunghiular cu imaginea Drapelului de Stat al Republicii Moldova.
    La uniforma de instrucţie, înălţimea ecusonului este de 35 mm, iar lăţimea de 70 mm.
    La uniforma de paradă, deasupra ecusonului este plasată inscripţia „Moldova”. Înălţimea ecusonului este de 45 mm, iar lăţimea de 70 mm;
    3) ecusoanele aferente anilor de studii pentru studenţii instituţiilor de învăţămînt militar:
ecusonul reprezintă un scut de culoare verde-închis, pe care sînt amplasate trese unghiulare ondulate cu vîrful în sus, conform anului de studiu: o tresă – pentru anul I de studiu; două trese – pentru anul II de studiu; trei trese – pentru anul III de studiu; patru trese – pentru anul IV de studiu. Lăţimea tresei este de 10 mm. Intervalul între trese este de 3 mm;
    4) ecusoanele pe mînecă la uniforma de instrucţie:
ecusoanele pe mîneca stîngă de apartenenţa la Armata Naţională şi Ministerul Apărării şi ecusoanele aferente anilor de studii la uniforma de instrucţie respectă compoziţia şi proporţiile ecusoanelor colorate, dar se confecţionează cu cîmp de culoare verde şi broderii cu fir de culoare neagră (albastru-închis pentru Forţele Aeriene).
    125. Ecusoane de piept
    1) Ecuson de identitate personală şi statală la uniforma de paradă:
ecusonul reprezintă o insignă de piept de formă dreptunghiulară, aurie, avînd în partea stîngă imaginea Drapelului de Stat al Republicii Moldova urmată de inscripţia cu numele de familie al purtătorului, care este incizată cu litere capitale negre şi înscrisă simetric în spaţiul dintre marginea dreaptă a Drapelului de Stat şi marginea dreaptă a insignei. Insigna are lungimea de 70 mm şi înălţimea de 20 mm. Pe revers, insigna este prevăzută cu un dispozitiv de prindere de haină;
    2) ecuson de identitate personală la uniforma de instrucţie:
    ecusonul reprezintă o bandă de stofă de formă dreptunghiulară de culoare verde (galbenă pentru uniforma de pustiu), purtînd inscripţia cu numele de familie al purtătorului, care este brodată cu fir de culoare neagră (albastră pentru Forţele Aeriene, cafenie pentru uniforma de pustiu) cu litere capitale. Ecusonul are lungimea egală cu lungimea clapei buzunarului drept şi înălţimea de 30 mm;
    3)  ecuson de apartenenţă de stat:
    ecusonul reprezintă o bandă de stofă de formă dreptunghiulară de culoare verde (galbenă pentru uniforma de pustiu), purtînd inscripţia „MOLDOVA”, care este brodată cu fir de culoare neagră (albastră pentru Forţele Aeriene, cafenie pentru uniforma de pustiu). Ecusonul are lungimea egală cu lungimea clapei buzunarului stîng şi înălţimea de 30 mm.
    126. Stele pe epoleţi
    Stelele reprezintă poliedre convexe aurii (argintii pentru Forţele Aeriene) cu opt raze. Diametrul stelei pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme este de 28 mm; al stelei pentru corpul de ofiţeri cu grade superioare – de 20 mm; al celei pentru corpul de ofiţerii cu grade inferioare şi efectivul de subofiţeri – de 13 mm. Înălţimea convexităţii stelelor metalice este de 7 mm, 5 mm şi, respectiv, 3 mm.
    Stelele pe epoleţi la uniforma de instrucţie sînt de culoare neagră (albastru-închis pentru Forţele Aeriene).
    Pentru efectivul Forţelor Aeriene, la uniforma de paradă şi serviciu, stelele pe epoleţi sînt de culoare argintie, la uniforma de instrucţie – albastru-închis.
    127. Galoane
    1) Pentru corpul de ofiţeri cu grade superioare şi inferioare ai Armatei Naţionale:
    galonul reprezintă o fîşie aurie (argintie pentru Forţele Aeriene) în relief, cu lăţimea de 20 mm – pentru corpul de ofiţeri cu grade superioare şi cu lăţimea de 13 mm – pentru corpul de ofiţerii cu grade inferioare;
    2) pentru sergenţi majori:
    galonul reprezintă o fîşie aurie (argintie pentru Forţele Aeriene) din mătase artificială, în relief, avînd lăţimea de 30 mm;
    3) pentru sergenţi, sergenţi inferiori şi caporali:
    galonul reprezintă o fîşie aurie (argintie pentru Forţele Aeriene) din mătase artificială, în relief, avînd lăţimea de 10 mm.
    Galoanele pentru uniforma de instrucţie sînt de culoare neagră.
    128. Nasturi pentru uniformă
    Nasturii sînt de formă rotundă şi au în centru imaginea conturată a Stemei de Stat a Republicii Moldova în relief. Diametrul nasturilor este de 24 mm, de 22 mm şi de 14 mm. Nasturii cu diametrul de 22 mm şi de 14 mm au pe perimetru un cerc în relief. Reversul nasturilor este prevăzut cu ureche de fixare.
    Nasturii se utilizează în modul următor:
    a) cu diametrul de 24 mm, de culoare aurie – la vestonul de culoare gri-deschis pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme;
    b) cu diametrul de 22 mm, de culoare aurie (argintie pentru Forţele Aeriene) – la vestoanele tuturor categoriilor de militari;
    c) cu diametrul de 22 mm, de culoare aurie – la sacourile uniformei de gală a tuturor categoriilor de militari;
    d) cu diametrul de 22 mm, de culoare verde-închis – la pardesiuri şi paltoane de culoare verde-închis;
    e) cu diametrul de 14 mm, de culoare aurie – la jachetele uniformei de gală pentru militarii-femei;
    f) cu diametrul de 14 mm, de culoare aurie (argintie pentru Forţele Aeriene) – la chipiuri (cu excepţia chipiului cu desen camuflat), la vestoane şi pe epoleţii detaşabili;
    h) cu diametrul de 14 mm, de culoare verde-închis – la giacă.

    anexa

    anexa nr.3