HGO968/2010
ID intern unic:  336415
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 968
din  18.10.2010
privind aprobarea cuantumului salariului mediu
lunar pe economie, prognozat pentru anul 2011
Publicat : 22.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 206-209     art Nr : 1078
    În conformitate cu prevederile art.21 alin.(4) din Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2011, în mărime de 3300 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislaţie.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                       Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                                   Veaceslav Negruţa

    Nr. 968. Chişinău, 18 octombrie 2010.