HFGDSB114/2/2010
ID intern unic:  336575
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 114/2
din  28.10.2010
privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată
la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual
Publicat : 05.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 214-220     art Nr : 781
    În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea Republicii Moldova nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.30-34, art.169), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Hotărăşte:
    1. Se stabileşte rata procentuală aplicată la calcularea vărsământului obligatoriu pentru anul 2011 în mărime de 0,0664%  din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul fiecărei bănci licenţiate la situaţia din 30 septembrie 2010.
    2. Băncile licenţiate vor efectua calculele necesare reieşind din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul acestora la situaţia din 30 septembrie 2010 şi vor plăti vărsămîntul obligatoriu anual pînă la data de 31 decembrie 2010.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL FONDULUI
    DE GARANTARE A DEPOZITELOR
    ÎN SISTEMUL BANCAR                                              Petru VEVERIŢA

    Nr. 114/2. Chişinău, 28 octombrie 2010.