HGC1084/2010
ID intern unic:  336814
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1084
din  22.11.2010
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 724 din 26 iunie 2006
Publicat : 26.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 231-234     art Nr : 1199
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 724 din  26 iunie 2006 „Cu privire la mijloacele speciale ale organizaţiilor şi instituţiilor publice din sfera ştiinţei şi inovării subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                              Veaceslav Negruţa

    Nr. 1084. Chişinău, 22 noiembrie 2010.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1084
din 22 noiembrie 2010

Modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 724 din 26 iunie 2006
    Hotărîrea Guvernului nr. 724 din 26 iunie 2006 „Cu privire la mijloacele speciale ale organizaţiilor şi instituţiilor publice din sfera ştiinţei şi inovării subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 106-111, art. 795), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) din denumire şi din tot textul Hotărîrii, cuvintele „şi instituţiile publice din sfera ştiinţei şi inovării”, la orice caz gramatical, se exclud;
    2) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1