*DPO126/2009 Versiunea originala
ID intern unic:  336872
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 126
din  24.12.2009
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 29.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 193-196     art Nr : 637
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în afirmarea libertăţii exprimării, pentru contribuţie substanţială la procesul de renaştere naţională şi la promovarea democraţiei şi a valorilor general umane, se conferă:
“Ordinul Republicii”
    domnului
    Petru BOGATU                   – editorialist la Ziarul “Jurnal de Chişinău”
    doamnei
    Lorena BOGZA                    – realizatoare a emisiunii “În PROfunzime” la Postul
                                                   de Televiziune PRO TV Chişinău
    domnului
    Vasile BOTNARU               – director al Biroului de la Chişinău al Postului de
                                                    Radio “Europa Liberă”
    domnului
    Valentin BUTNARU            – preşedinte al “Jurnal Trust Media”
    domnului
    Dumitru CIUBAŞENCO      – redactor-şef al Ziarului “Panorama”
    doamnei Corina FUSU         – preşedinte al Comisiei cultură, educaţie, cercetare,
                                                   tineret, sport şi mass-media a Parlamentului
    domnului
    Anatolie GOLEA                  – director general al “Analitic Media Grup” S.A.
    doamnei
    Aneta GROSU                     – redactor-şef al Săptămînalului Independent de
                                                   Investigaţii “Ziarul de Gardă”
    domnului
    Vladimir SAHARNEANU    – preşedinte al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova
    domnului
    Constantin TĂNASE            – director al Cotidianului Naţional Independent
                                                   “Timpul”
    doamnei
    Valentina URSU                   – reporter la Biroul de la Chişinău al Postului de
                                                   Radio “Europa Liberă”
    doamnei
    Elena ZAMURA                  – redactor-şef al Ziarului “Alianţa “Moldova Noastră”;
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Nicolae DABIJA                  – redactor-şef al Săptămînalului „Literatura şi Arta”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                              Mihai GHIMPU

    Nr. 126-V. Chişinău, 24 decembrie 2009.