HGM1125/2010
ID intern unic:  337048
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1125
din  14.12.2010
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Republicii Moldova
 privind implementarea Recomandărilor Comisiei  Europene pentru
instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre
Republica Moldova şi Uniunea Europeană
Publicat : 21.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 252-253     art Nr : 1258
    MODIFICAT
   
HG1049 din 23.12.13, MO304-310/27.12.13 art.1155
    HG152 din 05.03.12, MO46-47/07.03.12 art.181
    HG936 din 09.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1022; în vigoare 01.01.12

    NOTĂ:
    În tot cuprinsul Planului de acţiuni privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, cuvintele „Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Consiliul Concurenţei”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1049 din 23.12.13, MO304-310/27.12.13 art.1155

    În scopul îndeplinirii angajamentelor asumate de Republica Moldova în vederea liberalizării comerţului cu Uniunea Europeană, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni al Republicii Moldova privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană (se anexează).
    2. Ministerele şi  alte autorităţi administrative centrale de resort:
    vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni;
    vor prezenta trimestrial Ministerului Economiei informaţia privind realizarea acţiunilor stipulate  în Planul de acţiuni.
    3. Ministerul Economiei va prezenta trimestrial Guvernului şi Comisiei Europene Raportul de sinteză privind realizarea Planului de acţiuni.
    4. Monitorizarea şi coodonarea realizării măsurilor incluse în Planul de acţiuni al Republicii Moldova privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană se pun în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                   Valeriu Lazar
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                                Iurie Leancă
    Ministrul justiţiei                                                                       Alexandru Tănase

    Nr. 1125. Chişinău, 14 decembrie 2010.

   
plan
    [Planul modificat prin HG1049 din 23.12.13, MO304-310/27.12.13 art.1155]
    [Planul în redacţia HG152 din 05.03.12, MO46-47/07.03.12 art.181]
    [Planul modificat prin HG936 din 09.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1022; în vigoare 01.01.12]