OMTSA321/2010
ID intern unic:  337073
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
ORDIN Nr. 321
din  08.06.2010
cu privire la recunoaşterea ramurii de sport „Poker Sportiv”
Publicat : 21.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 252-253     art Nr : 980
    Abrogat prin OMTS281 din 04.05.12, MO93-98/18.05.12 art.585; în vigoare 18.05.12

    În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.356 din 26.03.2003 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a federaţiilor sportive naţionale şi în temeiul procesului-verbal nr. 2 al Comisiei republicane de conferire a categoriilor şi titlurilor sportive din 5.05.2010, emit următorul ORDIN:
    1. A recunoaşte ramura de sport „Poker Sportiv” pe teritoriul Republicii Moldova şi includerea acesteia în Nomenclatorul ramurilor de sport.
    2. Se desemnează responsabil pentru executarea prezentului ordin dl Nicolae Andronachi, viceministru.

    MINISTRUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI                     Ion CEBANU

    Nr. 321. Chişinău, 8 iunie 2010.