HGA1175/2010
ID intern unic:  337107
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1175
din  21.12.2010
cu privire la aprobarea formularului şi modului
de utilizare a mandatului avocatului
Publicat : 24.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 254-256     art Nr : 1293
   Abrogată prin HG158 din 28.02.13, MO48/05.03.13 art.207

    În vederea executării art. 60 alin. (2) din Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 159, art. 582), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă formularul mandatului avocatului, conform anexei.
    2. Formularul mandatului avocatului este un document de strictă evidenţă, care confirmă împuternicirile avocatului în instanţa de judecată.
    3. Formularul mandatului avocatului se imprimă pe hîrtie de formatul A5 împărţită în două părţi identice. O parte se decupează şi se prezintă în instanţa de judecată, iar cealaltă parte este păstrată de către avocat.
    4. Formularul mandatului avocatului are un fond albastru-deschis.
    5. Formularul mandatului avocatului conţine următoarele elemente obligatorii:
    1) pe recto se inserează:
    a) numărul şi seria;
    b) denumirea biroului asociat de avocaţi;
    c)  denumirea cabinetului avocatului;
    d) datele de contact;
    e) denumirea „MANDAT”;
    f)  numele şi prenumele avocatului;
    g) numărul licenţei şi data eliberării;
    h) numărul contractului de asistenţă juridică şi data semnării;
    i) numărul deciziei coordonatorului Oficiului Teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat şi data semnării;
    j) semnătura avocatului, certificată prin ştampilă.
    2) pe verso se inserează:
    a) împuternicirile avocatului;
    b) semnătura clientului.
    6. Împuternicirile avocatului în instanţa de judecată, potrivit art. 81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, urmează a fi consemnate pe versoul mandatului numai în procesele civile.
    7. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 288), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu punctul 16 cu următorul cuprins:
    “16. Mandatul avocatului”.

    anexa

    PRIM-MINISTRU                                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                                      Alexandru Tănase

    Nr. 1175. Chişinău, 21 decembrie 2010.