*OMEC118/2010 Versiunea originala
ID intern unic:  337192
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 118
din  08.06.2010
cu privire la aprobarea listei standardelor naţionale,
în baza cărora, pînă la intrarea în vigoare a reglementărilor
 tehnice respective, se va efectua evaluarea conformităţii şi
supravegherea produselor plasate pe piaţa internă
Publicat : 15.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 98-99     art Nr : 359     Data intrarii in vigoare : 15.06.2010
    Întru executarea prevederilor art. 20 alin. (1) şi (2) al Legii nr.590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11, art.116) şi art. 3 alin. (4) lit. a) al Legii nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.145), 
ORDON:
    1. Se aprobă lista standardelor naţionale, în baza cărora, pînă la intrarea în vigoare a reglementărilor tehnice respective, se va efectua evaluarea conformităţii şi supravegherea produselor din industria mobilei plasate pe piaţa internă (Anexa nr.1) şi termenul de valabilitate a certificatelor de conformitate pentru mobilier (Anexa nr. 2).
    2. Se abrogă ordinul Ministerului Industriei şi Infrastructurii nr.7 din 06.02.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157-159, art. 442).
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare din data publicării.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                          Valeriu LAZAR

    Nr. 118. Chişinău, 8 iunie 2010.


Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Economiei
nr.118 din 8 iunie 2010

    COORDONAT:                                                             APROB:
    Directorul general al Institutului Naţional                           Ministrul Economiei
    de Standardizare şi Metrologie                                         _____________ Valeriu LAZAR
    ______________ Vitalie Dragancea                               8 iunie  2010
    27 mai  2010


LISTA
standardelor naţionale, în baza cărora, pînă la intrarea
în vigoare a reglementărilor
tehnice respective, se va efectua
evaluarea conformităţii şi supravegherea produselor
din industria
mobilei (autohtone şi cele de import) plasate pe piaţa internă

Nr.
d/o

Indicativul şi titlul standardului
1
2
1.

SM 232:2002
Mobilier împletit. Condiţii tehnice
(
Мебель плетеная. Технические условия)

2.

SM GOST R 51083:2004
Fotolii rulante. Condiţii tehnice generale

3.

GOST 12029-93 (ISO 7173: 89)
Мебель. Стулья и табуреты. Определение прочности и долговечности

4.

GOST 14314-94
Мебель для сидения и лежания. Метод испытания мягких элементов на долговечност
ь

5.

GOST 16143-81
Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения блеска прозрачных лаковых покрытий

6.

GOST 16371-93
Мебель. Общие технические условия

7.

GOST 16854-91
Кресла для зрительных залов. Общие технические условия

8.

GOST 17340-87
Мебель для сидения и лежания. Методы испытаний на прочность и долговечность кроватей

9.

GOST 19120-93
Мебель для сидения и лежания. Диваны –кровати, диваны, кресла-кровати, кресла для отдыха, кушетки, тахты, скамьи, банкетки. Методы испытаний

10.

GOST 19194-73
Мебель. Метод определения прочности крепления подсадных ножек мебели

11.

GOST 19195-89
Мебель. Методы испытаний крепления дверей с вертикальной и горизонтальной осью вращения

12.

GOST 19203-73
Столы письменные. Методы определения жесткости

13.

GOST 12029-93 (ISO 7171: 88)

Мебель корпусная. Методы испытания на устойчивость, прочность и деформируемость

14.

GOST 19917-93
Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия

15.

GOST 19918.3-79
Мебель для сидения и лежания. Метод определения остаточной деформации беспружинных мягких элементов.

16.

GOST 20064-86
Доски классные. Общие технические требования

17.

GOST 21640-91
Мебель для сидения и лежания. Мягкие элементы. Метод определения мягкости

18.

GOST 22046-2002
Мебель для учебных заведений. Общие технические условия

19.

GOST 23380-83
Столы ученические деревянные и на металлическом каркасе. Методы испытаний

20.

GOST 23381-89
Стулья ученические и детские. Методы испытаний 

21.

GOST 26003-83
Кресла для зрительных залов. Методы испытаний на устойчивость и прочность

22.

GOST 26756-85
Мебель для предприятий торговли. Общие технические условия

23.

GOST 26988-86
Плиты древесноволокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты

24.

GOST 27678-88
Плиты древесностружечные. Перфораторный метод определения содержания формальдегида

25.

GOST 27680-88
Плиты древесностружечные и древесноволокнистые. Методы контроля размеров формы

26.

GOST 28102-89
Мебель корпусная. Методы испытаний штанг

27.

GOST 28105-89
Мебель корпусная и столы. Методы испытаний выдвижных ящиков и полуящиков

28.

GOST 28136-89
Мебель корпусная настенная. Методы испытания на прочность

29.

GOST 28777-90 (ISO 7175-2:1988)
Мебель Методы испытаний детских кроватей

30.

GOST 28793-90 (ISO 7172-88)
Мебель. Столы. Определение устойчивости

31.

GOST 30099-93
Столы. Методы испытаний

32.

GOST 30209-94
Мебель корпусная. Двери раздвижные. Методы испытаний

33.

GOST 30210-94/GOST R 50053-92
Мебель. Методы испытаний двухъярусных кроватей

34.

GOST 30211-94 (ISO 7174-1-88)
Мебель. Стулья. Определение устойчивости

35.

GOST 30212-94
Столы журнальные и письменные. Методы испытаний

36.
GOST 11015-93 (ISO 5970-79)

Столы ученические. Типы и функциональные размеры

37.
GOST 11016-93 (ISO 5970-79)

Стулья ученические. Типы и функциональные размеры

38.
GOST 18314-93 (ISO 5970-79)

Столы ученические лабораторные. Функциональные размеры

39.
GOST 19301.1-91

Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов

40.
GOST 19301.2-93

Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев

41.
GOST 19301.3-93

Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры кроватейAnexa nr.2
la Ordinul Ministerului Economiei
nr.118 din 8 iunie 2010

Termenul de valabilitate a certificatelor de conformitate
    Termenul de valabilitate a certificatelor de conformitate pentru mobilier se stabileşte reieşind din schema de certificare aplicată:
    a) pentru loturi de produse - pe termenul de garanţie, stabilite de documentele normative sau de producător;
    b) pentru produse fabricate în serie:
    5 ani – pentru întreprinderile înzestrate cu utilaj şi tehnologii moderne, care au implementat şi certificat un sistem de management al calităţii conform standardului internaţional ISO 9001 cu evaluare periodică o dată pe an;
    pînă la 2-3 ani – pentru întreprinderile care certifică produsele de mai mulţi ani în şir, deţin contracte cu laboratoarele de încercări acreditate sau atestate cu evaluare periodică o dată pe an;
    1 an – pentru întreprinderile care nu au laborator de încercări şi un sistem de management certificat şi certifică produsele prima dată.