DPO691/2010
ID intern unic:  337196
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 691
din  27.12.2010
privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Nicolae GLIB
Publicat : 31.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 259-263     art Nr : 794
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea artei muzicale, succese remarcabile în activitatea de creaţie şi contribuţie la promovarea tezaurului folcloric naţional, domnului Nicolae GLIB, interpret de muzică populară, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                  Mihai GHIMPU

    Nr. 691-V. Chişinău, 27 decembrie 2010.