OMTIDC28/2011
ID intern unic:  337533
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
ORDIN Nr. 28
din  28.01.2011
cu privire la aprobarea modificărilor la Instrucţiunea
 provizorie privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor
unitare pentru traficul auto internaţional
Publicat : 11.02.2011 în Monitorul Oficial Nr. 25-27     art Nr : 131
    În conformitate cu Regulamentul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, aprobat prin Hotărîre de Guvern nr. 695 din 18.11.2009,
ORDON:
    1. Se aprobă modificările la Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto internaţional, aprobată prin Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr.11 din 16.01.2010 şi publicată în Monitorul Oficial al Republcii Moldova nr.172-178 din 21.09.2010, conform anexei.
    2. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în sarcina Instituţiei publice „Agenţia Naţională Transport Auto”.
    3. I.P. „ANTA” va asigura publicarea ordinului în Monitorul Oficial al Republcii Moldova.

    MINISTRUL TRANSPORTURILOR
    ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR                          Anatolie ŞALARU

    Nr. 28. Chişinău, 28 ianuarie 2011.

Anexă
la Ordinul nr.28
din 28.01.2011
 Modificări la Instrucţiunea provizorie
privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor unitare
pentru traficul auto internaţional, aprobată prin Ordinul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr.11 din 16.01.2010

    Se completează  pct. 7.1. (b), 7.2. (a), 7.3. (a), 8.1. după „… în folos public”, pct. 8.3. (a) după „anexei la licenţă” şi pct. 9.12. după „…internaţional de mărfuri” cu sintagma „(după caz)”.
    Se exclude din pct. 7.2. după „...de corespundere EURO (EURO” şi pct. 8.3. după „„...de corespundere a autovehiculului Euro” cifra romană „I”.
    Se modifică pct. 8.4. după cum urmează:
    „La eliberare, în autorizaţia unitară se indică numele agentului transportator. Numărul de înmatriculare a autovehiculului se indică în cazul autorizaţiilor deficitare, Ucraina bilateral/tranzit EURO 0 şi Ucraina neregulate pasageri.”
    Se modifică pct. 8.6. după cum urmează:
    „ Autorizaţiile tip „terţe ţări” se eliberează cîte una la fiecare unitate de transport, cu confirmarea încărcăturii (copiile la CMR şi TIR sau Declaraţie vamală, perfectate de către organele vamale cu aplicarea ştampilei) sau după necesitate, cu prezentarea comenzii de transport.
    Autorizaţiile tip „terţe ţări” Rusia şi Turcia se eliberează numai unităţilor de transport ce corespund normelor tehnice şi de siguranţă EURO III, IV sau V, cu masa totală de peste 12 tone.”
    Se completează pct. 8.8. după „…şi după necesitate” cu sintagma „cu prezentarea comenzii de transport”.
    Se completează  pct. 8.9. cu următorul alineat:
    „Autorizaţiile tip „intrare fără marfă” se eliberează în baza comenzii de transport şi extrasului din contractul de vînzare-cumpărare, ce confirmă destinaţia mărfii pentru Republica Moldova.”
    Se înlocuieşte în pct. 9.3. „…la această unitate de transport.” cu sintagma „… acestui agent transportator.”
    Se înlocuieşte în pct. 9.4. „… 60 zile …” cu „… 90 zile…” şi se înlocuieşte sintagma „...pentru acelaşi autovehicul”  cu „...cu excepţia cazurilor de neîntoarcere justificată a autovehiculului în ţară”.
    Se modifică pct. 9.5. după cum urmează:
    „Agenţilor transportatori cărora le-au fost repartizate autorizaţii CEMT (cu excepţia celor ce deţin unităţi de transport care nu au primit autorizaţii CEMT sau transportarea nu poate fi efectuată în baza autorizaţiei CEMT din cauza restricţiilor aplicate), nu li se eliberează autorizaţii unitare deficitare valabile pe teritoriul statelor membre CEMT.
    Se completează  pct. 9.8. după cum urmează:
    „… Agentul transportator se avertizează că în caz de pierdere repetată – nu-i vor fi eliberate autorizaţii de acest tip pe o perioadă de 1 lună, pentru cazurile ulterioare - nu-i vor fi eliberate autorizaţii de acest tip pe o perioadă de 3 luni.”
    Se înlocuieşte în pct. 9.10. „… nu-i vor fi eliberate autorizaţii de acest tip…” cu sintagma „…nu-i vor fi eliberate autorizaţii unitare…”
    Se completează pct. 9.11. după „…eliberarea autorizaţiilor ” cu cuvîntul „deficitare”.