HGC87/2011
ID intern unic:  337666
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 87
din  18.02.2011
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 689 din 13 noiembrie 2009
Publicat : 25.02.2011 în Monitorul Oficial Nr. 32-33     art Nr : 119
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 1 litera a)  din Hotărîrea Guvernului nr. 689 din 13  noiembrie 2009 „Cu privire la organizarea audienţei cetăţenilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.166-168, art.767) se modifică după cum urmează:
    la alineatele doi şi trei, sintagmele „dl Ion NEGREI” şi „dl Victor OSIPOV” se substituie, respectiv, cu sintagmele „dl Mihail MOLDOVANU” şi „dl Eugen CARPOV”;
    alineatul cinci se exclude;
    la alineatul şase, cuvintele „ , viceprim-miniştri şi ministrul de stat” se substituie prin cuvintele „şi viceprim-miniştri”.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Nr. 87. Chişinău, 18 februarie 2011.