*HGO679/2009 Versiunea originala
ID intern unic:  337864
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 679
din  13.11.2009
privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei
guvernamentale pentru integrare europeană
a Republicii Moldova
Publicat : 20.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 166-168     art Nr : 757
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Comisia guvernamentală pentru integrare europeană a Republicii Moldova şi se aprobă, conform anexei, componenţa ei nominală.
    2. Comisia guvernamentală pentru integrare europeană va asigura coordonarea realizării angajamentelor care derivă din documentele şi înţelegerile moldo-comunitare.
    3. Comisia guvernamentală pentru integrare europeană se va reuni cel puţin o dată pe lună sau mai des, după necesitate, la convocarea preşedintelui Comisiei.
    4. Preşedintele şi vicepreşedinţii Comisiei pot atrage în activitatea Comisiei şi alţi membri ai serviciului de stat sau reprezentanţi ai societăţii civile.
    5. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile publice deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără a fi emisă o nouă hotărîre de Guvern. 

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Nr. 679. Chişinău, 13 noiembrie 2009.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 679
din 13 noiembrie 2009
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană
a Republicii Moldova
    FILAT Vladimir              -    Prim-ministru, preşedinte al Comisiei
    LEANCĂ Iurie               -    viceprim-ministru, ministru al afacerilor
                                                externe şi integrării europene, vicepreşedinte
                                                al Comisiei
    LAZAR Valeriu               -    viceprim-ministru, ministru al economiei,
                                                 vicepreşedinte al Comisiei
    GHEORGHIU Valeriu     -    director al Departamentului integrare europeană,
                                                 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene,
                                                 secretar al Comisiei
    NEGREI Ion                    -    viceprim-ministru
    OSIPOV Victor               -    viceprim-ministru
    BODIU Victor                 -    ministru de stat
    NEGRUŢA Veaceslav     -    ministru al finanţelor
    TĂNASE Alexandru        -    ministru al justiţiei
    CATAN Victor                -    ministru al afacerilor interne
    MARINUŢA Vitalie         -    ministru al apărării
    COSARCIUC Valeriu      -    ministru al agriculturii şi industriei alimentare
    BUJOR Leonid                 -    ministru al educaţiei
    HOTINEANU Vladimir    -    ministru al sănătăţii
    ŞALARU Anatol               -    ministru al transporturilor şi infrastructurii drumurilor
    CEBANU Ion                   -    ministru al tineretului şi sportului
    ŞALARU Gheorghe          -    ministru al mediului
    BULIGA Valentina            -    ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    RĂDUCAN Marcel          -    ministru al construcţiilor şi dezvoltării regionale
    OLEINIC Alexandru         -    ministru al tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor
    FOCŞA Boris                   -    ministru al culturii
    FORMUZAL  Mihail         -    guvernator (başcan) al Găgăuziei  (Gagauz-Yeri)
    DUCA Gheorghe              -    preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    DRĂGUŢAN  Dorin         -    guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei
    GHERMAN Natalia          -    viceministru al afacerilor externe şi integrării europene,
                                                  negociator-şef  din partea Republicii Moldova al noului
                                                  acord cu UE