LPC46/2011
ID intern unic:  338095
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 46
din  24.03.2011
pentru modificarea articolului 40 din Legea nr. 416-XII
din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie
Publicat : 12.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 58     art Nr : 149
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 40 din Legea nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 17–19, art. 56), cu modificările ulterioare, alineatul doi se abrogă.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr. 46. Chişinău, 24 martie 2011.