LPC62/2011
ID intern unic:  338166
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 62
din  01.04.2011
pentru abrogarea alineatului (6) al articolului 63 din
Codul de procedură penală al Republicii Moldova
nr. 122-XV din 14 martie 2003
Publicat : 20.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 63-64     art Nr : 157
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Se abrogă alineatul (6) al articolului 63 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art. 447), cu modificările ulterioare.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                            Marian LUPU

    Nr. 62. Chişinău, 1 aprilie 2011.