HGC390/2011
ID intern unic:  338720
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 390
din  27.05.2011
cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea
Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008
Publicat : 03.06.2011 în Monitorul Oficial Nr. 91-94     art Nr : 449
    În temeiul art. 2 din Legea nr. 117-XVIII  din  23 decembrie 2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 8-10, art. 6), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 „Cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi a altor autorităţi administrative centrale la executarea angajamentelor asumate faţă de organizaţiile internaţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 66-68, art. 434), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu poziţia 572 cu următorul cuprins:

„572.
Comunitatea Energetică a Europei de Sud-Est
Ministerul Economiei”.

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Valeriu Lazăr
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                     Iurie Leancă
    Ministrul finanţelor                                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 390. Chişinău, 27 mai 2011.