HGC440/2011
ID intern unic:  338937
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 440
din  16.06.2011
cu privire la acordarea titlului de parc industrial Societăţii pe Acţiuni „TRACOM”
Publicat : 18.06.2011 în Monitorul Oficial Nr. 102     art Nr : 503
    În conformitate cu prevederile art. 10  alin. (4), art.11 şi art.12 alin.(1) din Legea nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art.561), art.7 alin. (4) şi art.27 alin. (2) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul creării Parcului Industrial „TRACOM”, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se transmite în folosinţă, cu titlu gratuit, Societăţii pe Acţiuni „TRACOM”, pentru un termen de 30 de ani, terenul cu suprafaţa de 32,2607 ha (cod cadastral 01.00.518.184), amplasat în mun.Chişinău, str.Columna, nr. 170, proprietate publică a statului, pentru crearea Parcului Industrial „TRACOM”.
    2. Se acordă titlul de parc industrial Societăţii pe Acţiuni „TRACOM”, avînd numărul de identificare de stat 1002600007237, atribuindu-i-se funcţiile de întreprindere administratoare a Parcului Industrial „TRACOM”.
    3. Din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.945 din 20 august 2007 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2007, nr.131-135, art.981), poziţia 81 se exclude.
    4. Întreprinderea administratoare va prezenta Ministerului Economiei rapoarte trimestriale privind activitatea desfăşurată în cadrul Parcului Industrial „TRACOM”.
    5. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va asigura operarea în documentaţia cadastrală a modificărilor ce decurg din prevederile prezentei hotărîri.
    6. Se stabileşte că în cadrul Parcului Industrial „TRACOM” se vor realiza preponderent proiecte cu profil industrial şi de prestare a serviciilor conexe.

    PRIM-MINISTRU                                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                              Valeriu Lazăr
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                                     Marcel Răducan

    Nr. 440. Chişinău, 16 iunie 2011.