LPO173/2011
ID intern unic:  339783
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 173
din  28.07.2011
privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova
şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea  realizării
Proiectului „e-Transformare a Guvernării”
Publicat : 12.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 425
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării” în sumă de 12,7 milioane de drepturi speciale de tragere, semnat la Chişinău la 1 iulie 2011.
    Art. 2. –  Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare ratificarea acordului nominalizat.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Marian LUPU

    Nr. 173. Chişinău, 28 iulie 2011.