HGM594/2011
ID intern unic:  339795
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 594
din  02.08.2011
cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia
plantelor, produselor vegetale pe teritoriul Republicii Moldova
Publicat : 12.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 665     Data intrarii in vigoare : 01.01.2012
    MODIFICAT
   
HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    HG890 din 12.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1021; în vigoare 12.10.18
   
HG1097 din 19.12.17, MO471-472/30.12.17 art.1277

    Titlul modificat prin HG890 din 12.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1021; în vigoare 12.10.18
    Titlul modificat prin HG1097 din 19.12.17, MO471-472/30.12.17 art.1277    În conformitate cu articolul 22 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241-246, art. 748), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Cerinţele speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale pe teritoriul Republicii Moldova (conform anexei).
    [Pct.1 în redacția HG1097 din 19.12.17, MO471-472/30.12.17 art.1277]
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2012.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
    [Pct.3 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                 Vasile Bumacov

    Nr. 594. Chişinău, 2 august 2011.


    Cerinţele speciale
    [Cerințele modificate prin HG890 din 12.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1021; în vigoare 12.10.18]
    [Cerințele în redacția HG1097 din 19.12.17, MO471-472/30.12.17 art.1277]