DPO270/2011
ID intern unic:  339912
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 270
din  23.08.2011
privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnilor
Viktor KRESS, Aleksandr MAJAROV şi Viktor OZEROV
Publicat : 28.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 146     art Nr : 452
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-ruse şi pentru susţinerea unor acţiuni cu caracter social-umanitar, se conferă „Ordinul de Onoare” domnilor:
    Viktor KRESS                  – guvernator al regiunii Tomsk, Federaţia Rusă
    Aleksandr MAJAROV      – viceguvernator al districtului autonom Iamalo-
                                                Neneţk, Federaţia Rusă
    Viktor OZEROV              – preşedinte de comitet al Consiliului Federaţiei
                                                al Adunării Federale a Federaţiei Ruse.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                            Marian LUPU

    Nr. 270-VI. Chişinău, 23 august 2011.