DPO303/2011
ID intern unic:  340434
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 303
din  30.09.2011
privind conferirea „Ordinului Republicii”
Universităţii de Stat din Moldova
Publicat : 07.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 166-169     art Nr : 488
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţămîntului universitar şi în promovarea reformelor în domeniu, pentru contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi a tinerilor savanţi şi pentru activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, Universităţii de Stat din Moldova i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                            Marian LUPU

    Nr. 303-VI. Chişinău, 30 septembrie 2011.