*HGO662/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  340490
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 662
din  10.09.2011
cu privire la aprobarea Programului activităţilor
de reintegrare a ţării pe anul 2011
Publicat : 16.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 152-155     art Nr : 733
    În temeiul articolului 2 litera f) din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 52 din 31 martie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 63-64, art. 151),  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2011 (se anexează).
    2. Cancelaria de Stat va asigura realizarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2011 conform termenelor stabilite.
    3. Ministerul Finanţelor va finanţa cheltuielile pentru activităţile de reintegrare a ţării pentru anul 2011 conform devizelor de cheltuieli prezentate de Cancelaria de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                             Eugen Carpov
    Ministrul finanţelor                                                           Veaceslav Negruţa
 
    Nr. 662. Chişinău, 10 septembrie 2011.


    program