DPO312/2011
ID intern unic:  340516
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 312
din  06.10.2011
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175     art Nr : 505
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
    BĂBĂLĂU Denis        – la Judecătoria Ocniţa
    BUŞULEAC Mihail     – la Judecătoria Cahul.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                        Marian LUPU

    Nr. 312-VI. Chişinău, 6 octombrie 2011.