DPO316/2011
ID intern unic:  340520
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 316
din  09.10.2011
privind conferirea „Ordinului Republicii” Sanctităţii Sale
KIRIL, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii

Publicat : 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175     art Nr : 509
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în păstrarea şi înmulţirea valorilor spirituale şi morale, pentru muncă îndelungată şi prodigioasă întru întărirea tradiţiilor creştine ortodoxe şi contribuţie la dezvoltarea şi aprofundarea legăturilor între popoarele rus şi moldovenesc, Sanctităţii Sale KIRIL (Vladimir GUNDEAEV), Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                   Marian LUPU

    Nr. 316-VI. Chişinău, 9 octombrie 2011.