LPC92/2011
ID intern unic:  340924
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 92
din  12.05.2011
pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova
nr. 443-XV din 24 decembrie 2004
Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 567
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 110 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se completează în final cu literele k) şi l) cu următorul cuprins:
    „k) alocaţiile sociale de stat;
    l) partea pensiei în mărimea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr. 92. Chişinău, 12 mai 2011.