DPO354/2011
ID intern unic:  340936
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 354
din  09.11.2011
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 576
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei şi implementarea realizărilor ei în economia naţională şi contribuţie la pregătirea tinerilor savanţi şi a specialiştilor de înaltă calificare, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului Gheorghe DUCA     – preşedinte;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Valeriu BUJOREANU           – şef de laborator la Institutul de Genetică şi
                                                     Fiziologie a Plantelor
    domnului
    Alexei PALANCEAN           – şef de laborator la Grădina Botanică
    domnului Mihai VIERU          – vicepreşedinte;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei  Lilia BUJOR           – şef adjunct de direcţie la Consiliul Suprem
                                                    pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică
    doamnei
    Larisa BOGATAIA               – secretar ştiinţific la Institutul Patrimoniului Cultural
    doamnei
    Maria NEDEALCOV           – şef de laborator la Institutul de Ecologie şi Geografie;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Gheorghe ILIADI                 – consultant ştiinţific la Institutul de Economie, Finanţe
                                                   şi Statistică
    doamnei Galina LUPAŞCU  – şef de laborator la Institutul de Genetică şi Fiziologie
                                                   a Plantelor
    domnului Pavel VLAD          – şef de laborator la Institutul de Chimie.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                             Marian LUPU

    Nr. 354-VI. Chişinău, 9 noiembrie 2011.