HGO868/2011
ID intern unic:  341016
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 868
din  22.11.2011
privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar
pe economie, prognozat pentru anul 2012
Publicat : 25.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 203-205     art Nr : 949
    În conformitate cu prevederile art.21 alin.(4) din Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2012, în mărime de 3550 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislaţie.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                            Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                        Veaceslav Negruţa

    Nr. 868. Chişinău,  22 noiembrie 2011.