OMS846/2011
ID intern unic:  341033
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 846
din  07.11.2011
cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare
Publicat : 25.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 203-205     art Nr : 1785
    În conformitate cu prevederile art.24 al Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10-XVI  din 03.02.2009 (Monitorul Oficial nr.67/183 din 03.04.2009), Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 538 din 02.09.2009  “Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind suplimentele alimentare” (Monitorul Oficial nr.138-139/603 din 08.09.2009), Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1135 din 18.09.2003 “Despre aprobarea plăţilor pentru autorizarea medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice şi pentru modificările efectuate după înregistrare” (Monitorul Oficial nr. 204-207 din 26.09.2003), ordinului Ministerului Sănătăţii nr.489 din 14.12.2009 „Cu privire la implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 538  din  02.09.2009” cu modificările ulterioare nr.543 din 06.08.2010, în baza deciziei pozitive a Comisiei de experţi pentru evaluarea materialelor în vederea înregistrării suplimentelor alimentare, substanţelor cu scop nutriţional sau fiziologic, plantelor şi preparatelor din plante, destinate fabricării suplimentelor alimentare din cadrul Centrului Naţional de Sănătate Publică (proces-verbal nr. 13 din 27.10.2011), şi în temeiul pct.8 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin HG nr. 397 din 31.05.2011,
O R D O N:
    1. A înregistra şi a permite utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova a produsului  cu destinaţia supliment alimentar: Vimax, producător – OA Internet Services LTD, Monkland Ave, Quebec, Canada.
    2. A include produsele Vimax  în Lista suplimentelor înregistrate.
    3. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina viceministrului, medicului şef sanitar de stat al Republicii Moldova dl Mihai Magdei.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                             Andrei USATÎI

    Nr. 846. Chişinău, 7 noiembrie 2011.