DPO383/2011
ID intern unic:  341134
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 383
din  25.11.2011
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 09.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 216-221     art Nr : 609
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea complexului agroindustrial, contribuţie la sporirea eficienţei producţiei agricole şi activitate organizatorică prodigioasă, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului
    Vitalie GORINCIOI     – director general al Întreprinderii cu Capital
                                           Străin „Limagrain Moldova” S.R.L.;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Ivan BULGAC             – vicedirector al Societăţii cu Răspundere
                                           Limitată „Faunus Vladnic”, raionul Ungheni
    domnului
    Vasile BUMACOV     – ministru al agriculturii şi industriei alimentare
    domnului
    Richard DANDAR      – director pentru producţie al Întreprinderii
                                          Mixte „Sudzucker Moldova” S.A.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                         Marian LUPU

    Nr. 383-VI. Chişinău, 25 noiembrie 2011.