*HGO644/2010 Versiunea originala
ID intern unic:  341431
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 644
din  19.07.2010
cu privire la desemnarea autorităţilor competente abilitate cu atribuţii şi
responsabilităţi referitoare la produsele cu denumiri de origine şi indicaţii
geografice şi la specialităţile tradiţionale garantate şi a autorităţilor
competente responsabile de controalele oficiale privind conformitatea
acestor produse
Publicat : 27.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 129-130     art Nr : 729
    În scopul executării prevederilor art. 33 şi 34 din Legea nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.134-137, art. 527), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se desemnează autorităţile competente abilitate cu atribuţii şi responsabilităţi referitoare la produsele cu denumiri de origine şi indicaţii geografice şi la specialităţile tradiţionale garantate şi autorităţile competente responsabile de controalele oficiale privind conformitatea acestor produse, conform anexei.
    2. Se abilitează cu atribuţii şi responsabilităţi referitoare la produsele cu denumiri de origine şi indicaţii geografice şi la specialităţile tradiţionale garantate, conform domeniului reglementat, autorităţile competente desemnate în temeiul pct. 1 din prezenta hotărîre:
    a) autorităţile menţionate în coloana 2 din anexă vor fi responsabile de omologarea caietelor de sarcini, definitivarea principiilor generale, aprobarea etapelor şi procedurilor de control în scopul asigurării respectării caietelor de sarcini;
    b) autorităţile menţionate în coloana 4 din anexă vor fi responsabile de efectuarea controalelor oficiale privind conformitatea acestor produse cu reglementările tehnice şi cerinţele stabilite în caietele de sarcini.

    PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                            Valeriu Lazar
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                       Valeriu Cosarciuc
    Ministrul construcţiilor
    şi dezvoltării regionale                                                       Marcel Răducan
    Ministrul culturii                                                                 Boris Focşa
    Ministrul mediului                                                              Gheorghe Şalaru
    Ministrul sănătăţii                                                               Vladimir Hotineanu

    Nr. 644. Chişinău, 19 iulie 2010.

   
anexa