HGA1032/2011
ID intern unic:  341773
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1032
din  29.12.2011
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 06.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 14
    Abrogată prin HG521 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.614

    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                   Vasile Bumacov
    Ministrul finanţelor                                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 1032. Chişinău, 29 decembrie 2011.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1032
din 29 decembrie 2011
MODIFICĂRILE
 ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 60 din 4 februarie 2010 „Cu privire la crearea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 20-22, art. 98), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 2 alineatul patru, cuvintele „oficiilor teritoriale” se substituie cu cuvintele „secţiilor/serviciilor teritoriale”;
    la punctul 3:
    cifra „32” se substituie cu cifra „36”;
    cuvintele „oficiile teritoriale” se substituie cu cuvintele „secţiile/serviciile teritoriale”
    cifra „34” se substituie cu cifra „30”;
    2) la anexa nr. 1:
    la punctul 8 litera g), cuvintele „oficiilor teritoriale” se substituie cu cuvintele „secţiilor/serviciilor teritoriale”;
    în tot textul capitolului III, cuvintele „director general” se substituie cu cuvîntul „director”, iar cuvintele „vicedirector general” se substituie cu cuvintele „director adjunct”,  la cazul gramatical corespunzător;
    la punctul 12, cuvintele „oficiile teritoriale, cu statut de serviciu” se substituie cu cuvintele  „secţiile/serviciile teritoriale”;
    în tot textul punctului 13, cuvintele „oficiilor teritoriale” se substituie cu cuvintele „secţiilor/serviciilor teritoriale”, la cazul gramatical corespunzător;
    3) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 60
din 4 februarie 2010 
STRUCTURA
secţiilor/serviciilor teritoriale ale Agenţiei
de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură
Nr.
d/o
Secţiile/serviciile teritoriale
Numărul de angajaţi
1.
Cahul
4
2.
Căuşeni
3
3.
Edineţ
4
4.
Floreşti
3
5.
Orhei
3
6.
Ungheni
3
7.
U.T.A. Găgăuzia
2
8.
Mun. Chişinău
4
9.
Mun. Bălţi
4
Total:
30”.