LPC229/2011
ID intern unic:  341835
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 229
din  25.11.2011
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 13.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 7-12     art Nr : 24
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 20 al Legii nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183–185, art. 654), cu modificările ulterioare, punctul 13) se abrogă.
    Art. II. – La articolul 43 alineatul (2) litera k) din Legea serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 106–108, art. 765), cu modificările ulterioare, textul „sau deţinerii cetăţeniei unui alt stat” se exclude.
    Art. III. – La articolul 32 alineatul  (2) litera l) din Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 91–94, art. 668), cu modificările ulterioare, textul „sau deţinerii cetăţeniei unui alt stat” se exclude.
    Art. IV. – Legea nr. 333-XVI din 10 noiembrie 2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 195–198, art. 918), cu modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 15 alineatul (2) litera a) se abrogă.
    2. La articolul 28 alineatul (1) litera b), textul  „sau deţine cetăţenia unui alt stat” se exclude.
    Art. V. – La articolul 28 litera b) din Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78–81, art. 358), cu modificările ulterioare, textul „ori posedarea pluralităţii de cetăţenii” se exclude.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                    Marian LUPU

    Nr. 229. Chişinău, 25 noiembrie 2011.