HGO20/2012
ID intern unic:  341859
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 20
din  11.01.2012
pentru aprobarea proiectului de lege privind instituirea
Crucii comemorative „Participant la acţiunile de luptă
pentru apărarea integrităţii şi independenţei
Republicii Moldova (1991-1992)”
Publicat : 13.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 7-12     art Nr : 39
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991-1992)”.

    PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                              Mihail Moldovanu
    Ministrul justiţiei                                                               Oleg Efrim
    Ministrul afacerilor interne                                               Alexei Roibu
    Ministrul apărării                                                               Vitalie Marinuţa

    Nr. 20. Chişinău, 11 ianuarie 2012.