*HGO494/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  342107
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 494
din  08.07.2011
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei
de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015
Publicat : 15.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 114-116     art Nr : 565
    În scopul creării condiţiilor necesare pentru realizarea drepturilor social-culturale ale populaţiei de etnie romă din Republica Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015 (se anexează).
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale:
    vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite  a acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015;
    vor prezenta anual, pînă la 20 ianuarie, Biroului Relaţii Interetnice informaţia privind implementarea Planului de acţiuni nominalizat.
    3. Biroul Relaţii Interetnice va prezenta Guvernului, anual, pînă la 10 februarie, informaţia despre implementarea Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015.
    4. Realizarea acţiunilor stipulate în Planul de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015 se va efectua din contul şi în limita alocaţiilor prevăzute în aceste scopuri în bugetele respective ale instituţiilor specificate în Planul sus-numit, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    5. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să elaboreze, în baza Planului nominalizat, planuri de acţiuni anuale pentru susţinerea populaţiei de etnie romă domiciliată pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                      Valeriu Lazăr
    Ministrul justiţiei                                                                          Oleg Efrim
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                           Valentina Buliga
    Ministrul sănătăţii                                                                         Andrei Usatîi
    Ministrul educaţiei                                                                        Mihail Şleahtiţchi
    Ministrul afacerilor interne                                                           Alexei Roibu
    Ministrul culturii                                                                           Boris Focşa
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                                          Pavel Filip
    Ministrul finanţelor                                                                       Veaceslav Negruţa

    Nr. 494. Chişinău, 8 iulie 2011.


    plan