HGO75/2012
ID intern unic:  342130
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 75
din  08.02.2012
cu privire la instituirea sărbătorii „Ziua autonomiei locale
şi a lucrătorului din administraţia publică locală”
Publicat : 10.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 30-33     art Nr : 97
    Avînd în vedere importanţa asigurării autonomiei locale în procesul de edificare şi consolidare a statului democratic şi apreciind rolul deosebit al reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale în soluţionarea problemelor cetăţenilor şi dezvoltarea social-economică a colectivităţilor locale, precum şi în scopul susţinerii şi promovării valorilor democratice consfinţite în Carta Europeană a Autonomiei Locale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se instituie sărbătoarea profesională „Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală”, care se va consemna anual la 1 februarie.

    PRIM-MINISTRU                                              Vladimir FILAT

    Nr. 75. Chişinău, 8 februarie 2012.