DPO536/2012
ID intern unic:  342331
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 536
din  28.02.2012
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 02.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 42-45     art Nr : 130
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia deosebită la edificarea şi dotarea Liceului Teoretic „Elada” din satul Măcăreşti, raionul Ungheni,  se  conferă:
„Ordinul  Republicii”
    Sanctităţii Sale
    Bartolomeu I (Dimitrios
    Archondonis)                -  Patriarh al Constantinopolului;
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Victor ŢVIRCUN        - ex-Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al
                                           Republicii Moldova  în Republica Turcia, profesor
                                           universitar
    domnului
    Miltiadis Zahariadis       - membru al Consiliului de administraţie al Companiei
                                           „Lamda Development” SA, oraşul Atena, Republica
                                           Elenă;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Efstathios Tavridis         - vicepreşedinte al Companiei „Euroconsultants”
                                           SA, oraşul Salonic, Republica Elenă.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                Marian LUPU

    Nr. 536-VI. Chişinău, 28 februarie 2012.