HGC152/2012
ID intern unic:  342433
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 152
din  05.03.2012
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în
Planul de acţiuni privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene
pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre
Republica Moldova şi Uniunea Europeană
Publicat : 07.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 46-47     art Nr : 181
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în Planul de acţiuni privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1125 din 14 decembrie 2010 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                             Valeriu Lazăr
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                          Iurie Leancă

    Nr. 152. Chişinău, 5 martie 2012.

Aprobate

prin Hotărîrea Guvernului

nr.152 din 5 martie 2012

Modificările ce se operează în Planul de acţiuni privind implementarea

Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber

Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi

Uniunea Europeană


    Planul de acţiuni privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1125 din 14 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.252-253, art.1258), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:


    planul