HCNPFC8/22/2012
ID intern unic:  342445
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 8/22
din  17.02.2012
cu privire la modificarea anexei Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei
Financiare nr.13/12 din 01.04.2010 “Cu privire la Consiliul de experţi
pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare”
Publicat : 13.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 48     art Nr : 279     Data intrarii in vigoare : 13.03.2012
    În temeiul art.16, art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), pct.7.3 lit.q) şi pct.10.1 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.587),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE

HOTĂRĂŞTE:
    1. Anexa nr.2 la Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.13/12 din 01.04.2010 “Cu privire la Consiliul de experţi pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.66-67, art.250) se modifică şi se completează după cum urmează:
    - cuvintele “Vladimir MORARI” se substituie cu cuvintele “Mihail CIBOTARU”;
    - componenţa Grupului consultativ în domeniul valorilor mobiliare se completează cu pct.11 cu următorul cuprins: “11. Steluţa LAVRIC, director al Societăţii de Valori Mobiliare “Iuventus-DS” S.A.”;
    - în componenţa Grupului consultativ în domeniul plasamentelor colective şi microfinanţării cuvintele : “Alexandru ZGARDAN, director al Fondului Nestatal de Pensii “Primul Fond de Pensii” F.N.P.” se substituie cu cuvintele “Angela POPIL, avocat stagiar Biroul asociat de Avocaţi “Avornic & Partenerii”;
    - componenţa Grupului consultativ în domeniul plasamentelor colective şi microfinanţării se completează cu pct.7 cu următorul cuprins: “7.  Serghei TONCU, manager de proiect, Asociaţia Patronală „Camera de Comerţ Americană din Moldova”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE
               Victor CAPTARI


    Nr. 8/22. Chişinău, 17 februarie 2012.