DGA21/2012
ID intern unic:  342616
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 21
din  26.03.2012
D I S P O Z I Ţ I E
Publicat : 30.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 60-62     art Nr : 213
    Abrogată prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474


    În scopul realizării Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011, Planului de acţiuni pe anul 2012 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 44 din 26 ianuarie 2012, precum şi pentru eficientizarea utilizării, administrării şi securizării resurselor tehnologiei informaţiei (în continuare – TI):
    1. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, inclusiv structurile subordonate acestora, cu suportul Centrului de Guvernare Electronică (E-Government):
    a) vor găzdui obligatoriu sistemele informatice noi pe platforma tehnologică guvernamentală comună, bazată pe tehnologia „cloud computing”, administrată de Cancelaria de Stat;
    b) vor elabora, în comun cu Cancelaria de Stat, planuri de migrare a sistemelor informaţionale existente şi vor asigura migrarea sistemelor informatice existente pe platforma tehnologică guvernamentală comună;
    c) nu vor admite crearea de infrastructuri TI proprii noi şi extinderea infrastructurilor TI proprii existente;
    d) vor coordona cu Cancelaria de Stat dezvoltarea sistemelor informaţionale noi şi extinderea celor existente.
    2. Excepţiile de la punctul 1 sînt admise doar cu avizul obligatoriu al Cancelariei de Stat.
    3. Prevederile prezentei dispoziţii se aplică indiferent de sursa de finanţare a sistemelor informaţionale şi infrastructurilor tehnologice.
    4. Cancelaria de Stat:
    a) în comun cu Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale” şi Centrul de Guvernare Electronică (E-Government), în termen de 9 luni, va elabora Regulamentul privind utilizarea şi operarea eficientă a platformei tehnologice guvernamentale comune;
    b) va informa Prim-ministrul despre cazurile de nerespectare a prevederilor Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) şi ale prezentei dispoziţii.
    5. Controlul asupra respectării prezentei dispoziţii se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Nr. 21-d. Chişinău, 26 martie 2012.