OMFC37/2012
ID intern unic:  342644
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 37
din  21.03.2012
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în Normele metodologice
privind executarea de casă a  mijloacelor bugetului  public naţional prin sistemul
trezorerial al Ministerului Finanţelor
Publicat : 31.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 63     art Nr : 338     Data intrarii in vigoare : 31.03.2012
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, 
ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a  mijloacelor  bugetului  public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele modificări şi completări:
    1. În punctul 7.2.7. „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de stat a Ministerului Finanţelor”, clasa 8 „Surse de finanţare”, după contul 8809 „Diferenţa de curs valutar la conturile mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice”, se completează cu următoarele conturi:  
 
8811

Diferenţa de curs valutar la conturile mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate din bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special

 
A-P
 
8812

Diferenţa de curs valutar la conturile mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate din bugetul local

A-P
     2. Punctul 7.4. „Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de stat a Ministerului Finanţelor”, se completează cu următoarele înscrieri contabile:  
IX. Surse de finanţare
1771

Diferenţa de curs valutar la conturile mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate din bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special

- pozitivă
1205 8811
- negativă
  8811 1205
1781

Diferenţa de curs valutar la conturile mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate din bugetul local:

- pozitivă
1305 8812
- negativă
  8812 1305

XI. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul rational, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special

2361

Diferenţa de curs valutar la conturile mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate din bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special, în dependenţă de sold

8811

9205

9205

8811

XII. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul local

2581

Diferenţa de curs valutar la conturile mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate din bugetul local

8812

9305

9305

8812

 
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                             Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 37. Chişinău, 21 martie 2012.