HGO195/2012
ID intern unic:  342679
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 195
din  04.04.2012
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru
o Guvernare Deschisă pe anii 2012-2013
Publicat : 06.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 65-69     art Nr : 224
    În conformitate cu art.2 din Legea nr.173 din 28 iulie 2011 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.131-133, art.425), precum şi în vederea realizării punctului 4.1. din Programul strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.710 din 20 septembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.156-159, art.780), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Planul de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă pe anii 2012-2013, conform anexei nr.1;
    Lista datelor guvernamentale cu caracter public care vor fi deschise în 2012, conform anexei nr.2.
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a acţiunilor prevăzute în Planul aprobat.
    3. Pentru implementarea Planului de acţiuni se recomandă Consiliului Naţional pentru Participare să instituie un grup de lucru sectorial în scopul monitorizării implementării acestuia.
    4. Controlul asupra realizării Planului de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă pe anii 2012-2013 se pune în sarcina Cancelariei de Stat, precum şi a autorităţilor administrative centrale, cu suportul coordonatorilor pentru e-Transformare sau responsabililor desemnaţi pentru Date Guvernamentale Deschise.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Nr. 195. Chişinău, 4 aprilie 2012.


    anexa nr.1

    anexa nr.2