OMFA44/2012
ID intern unic:  342936
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 44
din  09.04.2012
cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului
de plată a impozitului pe bunurile imobiliare
Publicat : 20.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 76-80     art Nr : 488
    Abrogat prin OMF211 din 28.12.15, MO361-369/31.12.15 art.2700; în vigoare 01.01.16


    Întru asigurarea executării prevederilor art. 10 al Legii nr. 3465-XI din 01.09.1989 „Cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti” (Veştile nr. 9 art. 217 din 01.10.1989),
ORDON:
    1. Se aprobă formularul tipizat al Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 20__, conform anexei.
    2. Se abrogă Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 31 din 21 martie 2007 „Cu privire la aprobarea Formularului tipizat al avizului de plată la impozitul pe bunurile imobiliare”.
    3. Prezentul ordin se va aduce la cunoştinţa inspectoratelor fiscale de stat teritoriale care, ulterior, vor informa Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale instituite în cadrul autorităţilor executive ale administraţiei publice locale.

    MINISTRUL FINANŢELOR                           Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 44. Chişinău, 9 aprilie 2012.


    anexa