OMFC48/2012
ID intern unic:  343078
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 48
din  24.04.2012
cu privire la  modificarea şi completarea “Regulamentului
privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului
şi perfectarea rapoartelor asupra obligaţiilor fiscale, inclusiv asupra restanţelor”
aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.103 din 9 decembrie 2005
Publicat : 04.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 85-87     art Nr : 532
    În scopul perfecţionării modului de reflectare a informaţiei privind stingerea datoriilor de către întreprinderile aflate în proces de insolvabilitate
ORDON:
    1. Regulamentul privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului şi perfectarea rapoartelor asupra obligaţiilor fiscale, inclusiv al restanţelor, anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanţelor nr.103 din 9 decembrie 2005 „Cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor” (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.79-82/278 din 26 mai 2006), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) Punctul 94 lit.b) liniuţa a doua se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „- informaţie privind stingerea datoriilor de către întreprinderile aflate în proces de insolvabilitate (anexa nr.11 la Regulament).”
    2) Punctul 95 lit.i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „i) informaţia generalizatoare privind stingerea datoriilor de către întreprinderile aflate în proces de insolvabilitate (anexa nr.21 la Regulament). Termen de perfectare – data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune;”
    3)  Anexa nr.11 al Regulamentului se modifică conform Anexei nr.1 la prezentul ordin.
    4) Anexa nr.21 al Regulamentului se modifică conform Anexei nr.2 la prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                  Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 48. Chişinău, 24 aprilie 2012.


    anexa nr.1

    anexa nr.2