LPO109/2012
ID intern unic:  343357
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 109
din  11.05.2012
cu privire la majorarea sumei de subscripţie a Republicii Moldova
la Fondul Monetar Internaţional
Publicat : 29.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 103     art Nr : 351
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se aprobă majorarea sumei de subscripţie a Republicii Moldova la Fondul Monetar Internaţional de la 123,2 milioane de Drepturi Speciale de Tragere pînă la 172,5 milioane de Drepturi Speciale de Tragere, conform Rezoluţiei nr. 66-2 din 15 decembrie 2010 privind cea de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor şi reforma Consiliului Executiv, adoptată de Consiliul de Guvernatori al Fondului Monetar Internaţional.
    Art. 2. – Banca Naţională a Moldovei, în calitatea sa de agent al Republicii Moldova, conform pct. 5 al Hotărîrii Parlamentului nr. 1107-XII din 28 iulie 1992 сu privire la aderarea Republicii Moldova la Fondul Monetar Internaţional, la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la organizaţiile afiliate şi în temeiul art. 7 alin. (4) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, îşi va asuma obligaţiile şi va întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura majorarea sumei de subscripţie a Republicii Moldova la Fondul Monetar Internaţional.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Marian LUPU

    Nr. 109. Chişinău, 11 mai 2012.