DPO127/2012
ID intern unic:  343697
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 127
din  15.06.2012
privind conferirea de distincţii de stat unor lucrători medicali
Publicat : 22.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 126-129     art Nr : 422
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie la implementarea formelor şi metodelor moderne de tratament şi înalt profesionalism, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    doamnei
    Natalia
    Cherdivarenco     - profesor-consultant la Universitatea de Stat de
                                 Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Ion Costin           -  şef de secţie la Spitalul Raional Căuşeni „Ana şi
                                  Alexandru”
    domnului
    Mihail Gavriliuc    -  decan la Universitatea de Stat de Medicină şi
                                  Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    domnului
    Boris Goroşenco  - şef de secţie la Centrul Republican de Diagnosticare
                                   Medicală
    doamnei
    Valentina Guţan    -  director al Centrului Medicilor de Familie Orhei;
Medalia „Nicolae Testemiţanu”
    doamnei
    Alexandra
    Caraghenova       -  felcer la Centrul Republican Experimental Protezare,
                                   Ortopedie şi Reabilitare
    doamnei
    Emilia Izman        -  medic la Internatul Psihoneurologic, comuna Cocieri,
                                  raionul Dubăsari.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 127-VII. Chişinău, 15 iunie 2012.