LPC128/2012
ID intern unic:  344013
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 128
din  08.06.2012
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 13.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 143-148     art Nr : 473
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 91 cu următorul cuprins:
    „Articolul 91. Activităţi financiare ilegale
    (1) Se interzice desfăşurarea de activităţi, altele decît cele înregistrate şi autorizate în modul prevăzut de legislaţie, prin care se propune persoanelor, prin ofertă publică, să depună ori să colecteze mijloace financiare rambursabile, indiferent cum se realizează această colectare.
    (2) Se interzice desfăşurarea de activităţi, altele decît cele înregistrate şi autorizate în modul prevăzut de legislaţie, prin care se propune persoanelor, prin ofertă publică, să depună ori să colecteze mijloace financiare sau să se înscrie pe liste cu promisiunea cîştigurilor financiare rezultate din creşterea numărului de persoane recrutate sau înscrise, indifirent cum se realizează această colectare sau înscriere pe liste.”
    Art. II. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 2411 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2411. Practicarea ilegală a activităţii financiare
    (1) Practicarea activităţii financiare fără înregistrare şi fără autorizare în modul prevăzut  de legislaţie
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la  150 la 400 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (2) Aceeaşi acţiune care a cauzat daune în proporţii deosebit de mari
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 pînă la 6 ani.”
    Art. III. – Articolul 8 alineatul (1) din Legea nr. 280-XV din 22 iulie 2004 cu privire la organizaţiile de microfinanţare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138–146, art. 737), cu modificările ulterioare, se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) să colecteze de la persoane, prin ofertă publică, mijloace financiare rambursabile.”
    Art. IV. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. După articolul 263 se introduce articolul 2631 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2631. Organizarea de structuri financiare
                                ilegale
    Organizarea de structuri financiare, indiferent de denumirea lor, fără înregistrare şi fără autorizare în modul prevăzut de legislaţie, prin care se propune unor persoane să depună ori să colecteze bani sau să se înscrie pe liste, făcîndu-le să spere cîştiguri financiare rezultate din creşterea numărului de persoane recrutate sau înscrise, indiferent cum se realizează această colectare sau înscriere pe liste, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru un terţ un folos material ilicit,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    2. La articolul 400 alineatul (1), după textul „228–245,” se introduce textul „2631,”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Marian  LUPU

    Nr. 128. Chişinău, 8 iunie 2012.