HCMRSSM 110/1990
Внутренний номер:  344066
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
СОВЕТ МИНИСТРОВ МОЛДАВСКОЙ ССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 110
от  12.04.1990
Cu privire la aprobarea Modului de determinare a nivelului de
cunoaștere a limbilor, necesare pentru exercitarea
obligațiunilor de muncă și de funcție

Опубликован : 30.05.1990 в Veştile Nr. 5     статья № : 97
    Consiliul de Miniștri al R.S.S. Moldovenești hotărăște:
    A aproba Modul de determinare a nivelului de cunoaștere a limbilor, necesar pentru exercitarea obligațiunilor de muncă și de funcție, prezentat de Academia de Științe a RSS Moldovenești, Ministerul învățămîntului public al R.S.S. Moldovenești și Comitetul de Stat pentru muncă și probleme sociale al R.S.S. Moldovenești (se anexează).

    Președinte al Consiliului de Miniștri al
    R.S.S. Moldovenești                                                                      P. PASCARI

    Șef al Direcției Administrative a Consiliului de Miniștri
    al R.S.S. Moldovenești                                                                 A. DEMCENCO

    or. Chișinău, 12 aprilie 1990, Nr. 110.