HCNPFC33/14/2012
ID intern unic:  344376
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 33/14
din  03.08.2012
cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare nr.13/12 din 01.04.2010
Publicat : 10.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 166-169     art Nr : 967     Data intrarii in vigoare : 10.08.2012
    În temeiul art.16, art.25 alin.(2) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS), pct.7.3 lit.q), pct.10.1 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.587),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE

HOTĂRĂŞTE:
    1. În punctul 2 din componenţa Grupului consultativ în domeniul asigurărilor din anexa nr.2 la Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.13/12 din 01.04.2010 “Cu privire la Consiliul de experţi de pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.66-67, art.250) cuvintele “Sergiu PUŞCUŢA” se substituie cu cuvintele “Viorel DANDARA”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE
                                Artur GHERMAN


    Nr. 33/14. Chişinău, 3 august 2012.