HGO606/2012
ID intern unic:  344412
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 606
din  15.08.2012
cu privire la reglementarea vînătorii în sezonul
de vînătoare  2012-2013
Publicat : 16.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 166-169a     art Nr : 650
    În temeiul punctului 34 din Regulamentul gospodăriei cinegetice, anexa nr.1 la Legea regnului animal nr.439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.688), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se modifică termenele de vînătoare pentru sezonul de vînătoare 2012-2013 la următoarele specii de vînat:
    1)  mistreţi – de la 18 noiembrie 2012 pînă la 30 decembrie 2012;
    2)  iepuri – de la 2 decembrie 2012 pînă la 13 ianuarie 2013;
    3) porumbei (cu excepţia porumbelului de scorbură) – de la 18 august 2012 pînă la 30 decembrie 2012;
    4) gîşte (cu excepţia gîştei cu gît roşu) – de la 1 octombrie 2012 pînă la 15 ianuarie 2013.
    2. Se interzice vînatul pe întreg sezonul de vînătoare la următoarele specii de animale: cerb-cu-pete, elan, căprior şi potîrniche, cu excepţia recoltării unui exemplar de căprior (mascul) şi a unui exemplar de bursuc (mascul), în scopul completării  colecţiilor de animale a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.
    3. Se aprobă:
    1) limitele de recoltare a vînatului la porumbei, raţe, lişiţe, găinuşe de baltă, prepeliţe, gîşte, fazani, iepuri, conform anexei nr.1;
    2) limitele de recoltare a vînatului la mistreţi în terenurile fondului forestier, conform anexei nr.2;
    3) limitele de recoltare a vînatului la mamifere în terenurile fondului forestier în scopul completării colecţiilor de animale a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, conform anexei nr.3;
    4) cota de recoltare la vulpe – nelimitată.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                    Gheorghe Şalaru

    Nr. 606. Chişinău, 15 august 2012.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3