HCNPFM9/9/2012
ID intern unic:  344445
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 9/9
din  01.03.2012
cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul
de înregistrare de stat a valorilor mobiliare
Publicat : 17.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 170-174     art Nr : 987


ÎNREGISTRATĂ:
Ministerul Justiţiei
Nr. de înregistrare 883
din 30 iulie 2012

    În temeiul prevederilor art. 8 lit. k), art. 25 alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS), cu modificările şi completările ulterioare, art.3, art.13 alin.(1), art. 14 alin. (1), art. 181 alin. (27), art. 20, art.31 alin. (2)  din Legea nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 „Cu privire la piaţa valorilor mobiliare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183-185, art. 655), cu modificările şi completările ulterioare, art.38 alin. (4), art. 42 alin. (5) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 „Privind societăţile pe acţiuni” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1-4, art.1), cu modificările şi completările ulterioare,
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Instrucţiunea privind modul de înregistrare de stat a valorilor mobiliare, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă hotărîrile Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare şi hotărîrile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare conform anexei nr.2.

    VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                  Victor CAPTARI

    Nr. 9/9. Chişinău, 1 martie 2012.


    [Anexa nr.1 abrogată prin HCNPF13/10 din 13.03.18, MO157-166/18.05.18 art.668]

Anexa nr.2
la Hotărîrea CNPF
nr.9/9 din 1 martie 2012

Lista
hotărîrilor Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare
şi hotărîrilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare care se abrogă:
    1. Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.72/1 din 27.11.1997 “Despre Instrucţiunea cu privire la emisia şi înregistrarea de stat a obligaţiunilor corporative” (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 16-18, art. 41).
    2. Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr. 76-5 din 29.12.1997 “Cu privire la modul de emisiune şi înregistrare de stat a valorilor mobiliare” (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 70-72, art.112).
    3. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.10/10 din 28.09.1999 “Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii CSPHV nr.76/5 din 29 decembrie 1997” (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 128-129, art.230).
    4. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.16/1 din 16.05.2000 “Cu privire la completarea şi modificarea Instrucţiunii privind modul de emisiune şi înregistrare de stat a valorilor mobiliare” (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 57-58, art.214).
    5. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.46/5 din 21.12.2000 “Cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de emisiune şi înregistrare de stat a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărîrea CSPHV nr.76/5 din 29.12.1997” (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 14-15, art. 51).
    6. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.14/3 din 31.05.2001 “Cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la emisia şi înregistrarea de stat a obligaţiunilor corporative” (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 63, art. 188).
    7. Punctul I şi punctul V din Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 34/11 din 19.09.2002 “Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative” (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 298).
    8. Punctul I şi punctul V din Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.17/9 din 01.04.2004 “Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative” (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 67-72, art. 166).
    9. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.13/7 din 17.03.2005 “Privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la emisia şi înregistrarea de stat a obligaţiunilor corporative” (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 55-58, art. 189).
    10. Punctul 3 şi punctul 4 din Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/9 din 14.07.2005 “Pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative” (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 101-103, art. 361).
    11. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.33/1 din 21.07.2005 “Privind modificarea Instrucţiunii cu privire la emisia şi înregistrarea de stat a obligaţiunilor corporative” (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 110-112, art. 383).
    12. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.45/8 din 17.11.2005 “Cu privire la modificarea Instrucţiunii privind modul de emisiune şi înregistrare de stat a valorilor mobiliare” (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 161-163, art. 562).
    13. Punctul 2 din Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.43/9 din 03.08.2006 “Cu privire la aprobarea, modificarea şi abrogarea unor acte normative” (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 134-137, art.464).